Искаме отчет за свършената работа от #ЦацкоРибката, д€€б@!

Искаме отчет за свършената работа от #ЦацкоРибката, д€€б@!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Карикатурите д€€б@ started this petition to #ЦацкоРибката д€€б@! and

Какво исками, д€€б@?

Отчет за свършената работа от #ЦацкоРибката, вкл. ясен и еднозначен отговор на следните въпроси, д€€б@:

- Колко пара ни струва #Цацаратурата и каква е ползата от нея, д€€б@?

- Колко престъпни пари сте ни възстановилЬи, д€€б@?

- Кò стана с КаТиБье-ту, вее д€€б@? Кач парà ни върнàхте? Дèка са активите от короната кат Виваком, НУРТС, Питрол, Рубин, д€€б@!

- Колко полЬитически калЬинки вкарàхте в затвора, д€€б@?

- Колко премиери (и бивши) и министерски калЬинки сте вкарали в затвора, д€€б@?

- Колко съдии и прокурорски калЬинки сте вкарали в затвора, д€€б@?

- Колко други важни калЬинки (от общински съвет, кмет и съвет на директорите) сте вкарали в затвора, д€€б@?

 

Кога го исками, д€€б@?

Веднагà, д€€б@!

 

Какво още исками, д€€б@?

По 18-осъзнайситЬе битКОЙна на чуйЬек,  които ни дължи Шайката си ги исками веднагà, д€€б@!

 

 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!