Реформа на образование

Реформа на образование

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Leona Jarikj started this petition to ученици

Со години учиме во застарен систем кој не поттикнува на размислување, дискусија туку само на сувопарно репродуцирање на податоци, најчесто во вид на  тестови со што тотално е занемарено  усното изразување. Начинот на предавање неиновативен, учениците и професорите го чувствуваат притисокот на наставниот план. Учебниците непроменети, искинати и изгубени. Скршено, досадно. Нема да биде доволен само нов слој боја во училниците. Потребна ни е суштинска промена. За почеток би било добро ученикот да може сам да ги избира (комбинира) предметите кој сака да ги изучува, во согласност со сопствените интереси а не да му бидат наметнати.  Прогромата да се збогати со предмети како историја на уметност, дигитална уметност екологија, родови студии, прва помош, и други  предмети потребни за современо живеење. Професорите да имаат слобода да го водат часот како што сакаат и чувствуваат дека е потребно притоа дасе користат повеќе експерименти, нагледни средства, истражувања, настава надвор од училница (посета на културни институции, технолошки саеми, во природа и друго) ! Сето ова ќе ни помогне да се оформиме во личности во тек со времето и со поглед кон иднината. 

 

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!