Petition Closed

Стоп за паркирање на тротоар

This petition had 9,561 supporters


Паркирањето на коли на тротоар е незаконско.  Со паркирање на тротоар се загрозува безбедноста на пешаците, пред се на најранливите групи како ученици, лица со посебни потреби, мајки со деца во количка, велосипедисти и повозрасни граѓани.

Ги повикуваме МВР и општинските власти да излезат од канцелариите и да се справат со овој проблем.

Ослободете ги тротоарите за пешаците!Today: Igor is counting on you

Igor Noveski needs your help with “Стоп за паркирање на тротоар”. Join Igor and 9,560 supporters today.