Petition Closed

Спасете ги децата! За чист воздух! Shpëtoni femijët! Për ajër të pastër!

This petition had 10,208 supporters


Во услови на хуманитарна и еколошка вонредна состојба во главниот град Скопје и Републиката, бареме лично од Премиерот на Владата на РМ, г-динот Зоран Заев, како и од општинските власти, итно и неодложно да ги имплементираат следниве мерки:

  • Секојдневно миење на улиците со цистерни со обична вода
  • Времен прекин на сите градежни работи до 1 март 2018
  • Времен прекин на работа на сите погони и индустриски капацитети со А и Б интегрирана дозвола до 1 март 2018
  • Итна гасификација на Скопје и поевтинување/проширување на централното парно греење
  • Редовни и ригорозни инспекции за палење на несоодветен материјал
  • Бесплатен јавен превоз до 1 март 2018
  • Посебен режим на сообраќај преку забрана на движење на патнички возила во поширокото централно градско подрачје 
  • Исклучување од сообраќај на тешки возила и стари автобуси
  • Продолжен зимски распуст на сите ученици


Today: Ivona is counting on you

Ivona Stojkovska needs your help with “Спасете ги децата! За чист воздух! Shpëtoni femijët! Për ajër të pastër!”. Join Ivona and 10,207 supporters today.