Petition Closed

Самсоненко остани во Вардар!

This petition had 92 supporters


Остана уште многу недовршено од приказната Вардар! Ти си дел од овој европски Вардар и местото ти е тука, во Македонија, во Скопје, во Вардар! Остани царе!Today: Ivan is counting on you

Ivan st needs your help with “Сергеј Самсоненко: Самсоненко остани во Вардар!”. Join Ivan and 91 supporters today.