Прыняць прысягу і сфармаваць урад у выгнанні!

0 have signed. Let’s get to 500!


9 Жніўня 2020 года, шляхам выбараў у Беларусі быў абраны новы Прэзідэнт  Святлана Ціханоўская. Але, былы прэзідэнт, краіны, грамадзянін Александр Лукашэнка, апіраючысь на сілавыя ворганы і сфарміраваны ім дзяржаўны апарат, сфальсіфікаваў вынікі выбараў і абвясціў аб сваей перамозе. Мы, народ Рэспублікі Беларусь, не згодны з парушэннямі нашага права выбара - выйшлі на мірны пратэст супраць фальсіфікацый і беззакоконня . Супраць нас па загаду Лукашэнкі Александра, былі накіраваны войскі спецыяльнага прызначэння, міліцыя, вайскоўцы. Імі былі ужыты спецсродкі, вогнепальная зброя, гранаты, гумавыя кулі, тяжкая вайсковая тэхніка. Тысячы людзей былі збіты і паранены, у тым ліку  дзеці.  Есць забітыя . Законна абраны прэзідэнт - Святлана Ціханоўская, пад ціскам шантажу і пагроз з боку прадстаўнікоў Лукашэнкі, была вымушана з'ехаць з краіны . На сенняшні момант, яна знаходзіцца на тэрыторыі Літоўскай Рэспублікі!
Кіруючыся прынцыпамі дэмакратыі і правоў чалавека, просім кіраўніцтва ЕЗ І ЗША, забяспечыць бяспеку  Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь .
Стварыць неабходныя умовы для апрыняцця Святланай Ціханоўскай,  прысягі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, фармавання  урада у выгнанні.
Прызнаць Святлану Ціханоўскую адзіным дзейсным прэзідэнтам Беларусь.
Выкарыстаць усе магчымасці гарантаванныя міжнародным правам і статутам ААН для адхілення ад улады Лукашэнкі Аляксандра які гвалтоўна утрымлівае уладу у Беларусі !
Святлану Ціханоўскую, просім:
Прыняць прысягу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Сфармаваць Беларускі урад у выгнанні.
Прымаць усе усе магчымыя юрыдычныя захады для аднаўлення законнасці і парадку на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Усведамляючы складанасць сітуацыі якая зараз складваецца вакол  Прэзідэнта Беларусі, у мэтах Вашай бяспекі, просім, пры прызначэнні на кіруючыя пасады выкарыстоўваць найноўшыя метады праверкі кандыдатаў, каб пазбегнуць  правакацый з боку злачыннай групоўкі Аляксандра Лукашэнкі.

Беларускі Народ!

On August 9, 2020, a new President, Svetlana Tikhonovskaya, was elected through elections in Belarus. But the former president of the country, the citizen Alexander Lukashenko, relying on law enforcement agencies and the state apparatus formed by him, falsified the election results and announced his victory. We, the people of the Republic of Belarus, do not agree with the violations of our right to choose - we went to a peaceful protest against falsifications and lawlessness. On the orders of Alexander Lukashenko, special forces, police and military were sent against us. They used special equipment, firearms, grenades, rubber bullets, heavy military equipment. Thousands of people were beaten and injured, including children. There are killed. The legally elected president, Svetlana Tikhanovskaya was forced to leave the country under pressure from blackmail and threats from Lukashenko's representatives. At present, it is located in the territory of the Republic of Lithuania!
Guided by the principles of democracy and human rights, we ask the EU and US leadership to ensure the security of the President of the Republic of Belarus.
Create the necessary conditions for the adoption of Svetlana Tikhonovskaya, the oath of the President of the Republic of Belarus, the formation of the government in exile.
Recognize Svetlana Tikhonovskaya as the only incumbent president of Belarus.
Use all the opportunities guaranteed by international law and the UN Charter to overthrow Alexander Lukashenko, who forcibly holds power in Belarus!
Svetlana Tikhanovskaya, please:
Taking the oath to the President of the Republic of Belarus.
To form the Belarusian government in exile.
Take all possible legal measures to restore law and order on the territory of the Republic of Belarus.
Aware of the complexity of the current situation around the President of Belarus, for your safety we ask you to use the latest methods of vetting candidates to avoid provocations by the criminal group of Alexander Lukashenko.
Belarusian People!