Петиция закрыта

Рижские коты - часть экосистемы города.

Эта петиция собрала 1 944 подписанта


Признание котов частью экосистемы города необходимо прежде всего людям. Коты в городах жили и будут жить, вопрос только в нашем к ним отношении. Если мы удалим из огромной экосистемы котов, произойдёт популяционный взрыв среди грызунов. В холодное время года уличные коты чаще всего греются в подвалах. Но из-за этого многие из них погибают, потому что люди нередко замуровывают там животных или замуровывают входы в подвал. Животные в Риге в основном стерилизованы и обеспечены регулярным питанием. Но что касается безопасных и хотя бы более-менее приемлемых условий для жизни - совершенно не защищены. Не защищены от холодов, живодёров и произвола жильцов. Чтобы уличные коты были в безопасности, а также могли спокойно пережить холода, в столице Латвии предлагают объявить их частью экосистемы города и, как следствие, предоставить им соответствующую защиту. Например, уличные коты уже официально признаны частью экосистемы в Варшаве и в некоторых городах Украины.

Atzīt kaķus par pilsētas ekosistēmas daļu vispirms ir nepieciešams pašiem cilvēkiem, pilsētas iedzīvotājiem. Kaķi pilsētās ir dzīvojuši un dzīvos, jautājums ir tikai par mūsu attieksmi pret tiem. Ja mēs likvidēsim kaķus no pilsētas milzīgās ekosistēmas, rezultāts būs grauzēju populācijas sprādziens ar visām no tā izrietošām sekām.
Lietavu un aukstajā gadalaikā ielas kaķi visbiežak sildās dzīvojamo māju pagrabos. Diemžēl daudzu pagarabu logi tiek aizmūrēti, lai neļautu kaķiem tur iekļut, vai aizmūrēti tad, kad kaķi jau atrodas pagrabā. Abos gadījumos liela daļa dzīvnieku iet bojā nežēlīgā veidā. Pamatā Rīgas kaķi ir steriliziēti un regulāri tiek baroti. Savukārt dzīvnieku drošības un kaut cik pieņemamu dzīves apstākļu ziņā kaķi ir pilnīgi neaizsargāti. Nav aizsargāti no aukstajiem un slapjajiem laika apstākļiem, no cilvēku cietsirdīgas un nežēligas rīcības, no iedzīvotāju patvaļas. Lai ielas kaķi būtu drošībā, lai varētu mierīgi pārdzīvot aukstumu un lietus periodus, aicinām atzīt tos par Latvijas galvaspilsētas ekosistēmas daļu un nodrošināt tiem atbilstošu aizsardzību. Ielas kaķi jau ir oficiāli atzīti par pilsētas ekosistēmas daļu Varšavā un atsevišķās Ukrainas pilsētās.Cегодня Par Dzīvnieku Labklājību. рассчитывает на вас

Par Dzīvnieku Labklājību. нуждается в вашей поддержке петиции «Рижская Дума: Рижские коты - часть экосистемы города.». Par Dzīvnieku Labklājību. и 1 943 участника этой кампании рассчитывают на вас сегодня.