Petition Closed

Stop the murder of helpless kittens in the botanical gardens in Balchik, Bulgaria

This petition had 10,640 supporters


Petition to stop the murder of kittens in the botanical garden in Balchik, Bulgaria. A small town in northeast Bulgaria with one of the most beautiful botanical gardens in Europe, but sadly its also known with its cruelty to animals, in this case the killing of kittens, who aren't to blame that they were born on the territory of the borisk being fired. As you can see in the video, the perpetrator Plamen Cekov tanical garden. All this happens with the quiet observation of the employees of the botanical garden, who don't dare to try and protect the animals, or else of Balchik lures and stuffs in garbage bags the kittens, making sure no one sees him and then drags them to the sea, where he throws them in in the view of the shocked witnesses.
Plamen Cekov is a known animal abuser, having in the past abused countless cats and dogs, he has received warnings from animal rights groups, but as you can plainly see it has had no effect. In december 2014, by order of the management of the botanical gardens, kittens are rounded up and stuffed in garbage bags, and the employee Georgi Nikolov is forced to bring them out to the icy fields of Gorun Village at the Bulgaria-Romania border.

Please sign this petition to stop these killers forever. To inform animal rights groups all around the world. To be heard by people who share the same love for animals as us.
Let us show the Bulgarian government that we have to stop and prevent animal killing or we risk staying the list of the most barbaric 3rd world countries.

ПЕТИЦИЯ ДА СПРЕМ УБИЙСТВАТА НА МАЛКИ КОТЕНЦА В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА В БАЛЧИК,БЪЛГАРИЯ! МАЛЪК ГРАД В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ С ЕДНА ОТ НАЙ-ХУБАВИТЕ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ В ЕВРОПА,НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ И ИЗВЕСТЕН С НЕКОНТРУЛИРУЕМА ЖЕСТОКОСТ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ,А ИМЕННО ИЗБИВАНЕТО НА МАЛКИ КОТЕНЦА ,КОИТО НЯМАТ НИКАКВА ВИНА ,ЧЕ СА СЕ РОДИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДИНАТА.ВСИЧКО ТОВА СТАВА С МЪЛЧАЛИВОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛУЖАЩИТЕ В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА ,КОИТО НЕ СМЕЯТ ДА ЗАЩИТАТ ЖИВОТНИТЕ,ЗА ДА НЕ БЪДАТ УВОЛНЕНИ! КАКТО ЩЕ ВИДИТЕ НА ВИДЕОЗАПИСА,ИЗВЪРШИТЕЛЯТ ПЛАМЕН ЦЕКОВ ОТ БАЛЧИК ПРИМАМВА И НАПЪХВА В ЧУВАЛИ МАЛКИТЕ КОТЕНЦА ,ОЗЪРТА СЕ ДА НЕ ГО ВИДИ НЯКОЙ И ГИ ОТНАСЯ КЪМ МОРЕТО,КЪДЕТО ГИ ХВЪРЛЯ ПРЕД СМАЯНИТЕ ПОГЛЕДИ НА СВИДЕТЕЛИ.ПЛАМЕН ЦЕКОВ Е ИЗВЕСТЕН МЪЧИТЕЛ НА КОТКИ И КУЧЕТА ОТДАВНА,ПРЕДУПРЕЖДАВАН Е ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ,НО КАКТО ВИЖДАТЕ НЕ СИ Е ВЗЕЛ ПОУКА. ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА ,ПО ЗАПОВЕД НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА КОТЕТАТА СА СЪБРАНИ В ЧУВАЛИ И СЛУЖИТЕЛЯТ ГЕОРГИ НИКОЛОВ Е ПРИНУДЕН ДА ГИ ЗАКАРА В ЗАЛЕДЕНИТЕ ПОЛЯ НА СЕЛО ГОРУН НА БЪЛГАРО РУМЪНСКАТА ГРАНИЦА.ЧУВАТЕ ЛИ ВОЯТ НА БЕЗЗАЩИТНИТЕ ЖИВОТИНКИ,ОБРЕЧЕНИ НА СТУД И СМЪРТ???

МОЛЯ ПОДПИШЕТЕ ТАЗИ ПЕТИЦИЯ,ЗА ДА СПРЕМ УБИЙЦИТЕ ЗАВИНАГИ!!! ДА ИНФОРМИРАМЕ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ПО ЦЯЛ СВЯТ!ДА НИ ЧУЯТ ХОРАТА, КОИТО СПОДЕЛЯТ ИДЕНТИЧНИ ЦЕННОСТИ И ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТА! ДА ПОКАЖЕМ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ,ЧЕ ТРЯБВА ДА СПРЕ И ПРЕДОТВРАТЯРА УБИЙСТВАТА НА ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ РИСКУВА ДА ОСТАНЕ В СПИСЪКА НА ВАРВАРСКИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ 3-ТИЯ СВЯТ!!!Today: ЖАНЕТ is counting on you

ЖАНЕТ РОДРИГЕС needs your help with “Районна Прокуратура Балчик: Stop the murder of helpless kittens in the botanical gardens in Balchik, Bulgaria”. Join ЖАНЕТ and 10,639 supporters today.