Petition Closed

Разследване на демонстриращите пред ВСС с маски и агнешки главички

This petition had 237 supporters


   Във връзка с демонстрацията преди състоялото се заседание на ВСС от 27.04.2017, гражданите на Република България изразяваме своята тревога от случилото се пред сградата на съдебния орган. Маскирани лица поставиха шест на брой агнешки главички и така изпратиха послание насочено към шестима магистрати от ВСС - Соня Найденова, Калин Калпакчиев, Лозан Панов, Галина Карагьозова, Камен Иванов, Юлияна Ковачева. Основанието да виждаме в тази сцена нещо повече от случайност и да я намираме за неприемливо сплашване, намекване и действителна заплаха срещу личностите на тези магистрати, е причинно-следствената връзка произтичаща от гласуването на провелото се заседание, когато предложеното искане от същите магистрати за проверка на провелата се среща между г-н Цацаров и фигури от бизнес и политически кръгове (позната като "ЦУМ ГЕЙТ") бе отхвърлено с 17 на 6 гласа. Г-н Лозан Панов също не изключи опасността от "физическо отстраняване". Затова бихме желали:

  • 1. Да се проведе разследване срещу акцията на маскираните лица , за да се установи изпълнявали ли са поръчка за сплашване и ако са действали самостоятелно, каква е била тяхната мотивация.
  • 2. Да се вземат адекватни мерки за сигурността на магистратите

 Today: Gospodin is counting on you

Gospodin Valchev needs your help with “Разследване на демонстриращите пред ВСС с маски и агнешки главички”. Join Gospodin and 236 supporters today.