Переведення збройного конфлікту на Сході України в мирну фазу

Переведення збройного конфлікту на Сході України в мирну фазу

Создано
10 ноября 2019 г.
Направлено:
Тристороння контактна група и
Подписей: 1 476Следующая цель: 1 500
Подписать

Почему эта петиция важна

(на русском ниже)

Пункти пропуску в зоні ООС щоденно перетинають тисячі людей, наражаючи своє життя і здоров’я на велику небезпеку. Ряд міжнародних організацій (Human Rights Watch, OSCE, ООН Україна, Українська Гельсінська Спілка) заявляють про часті випадки невиправдано довгого очікування на блокпостах, відсутність належних санітарно-гігієнічних й інших умов, можливість потрапити під обстріл чи натрапити на міни або снаряди під час перетину лінії розмежування. Для розуміння небезпек, з якими стикається цивільне населення внаслідок незавершеного збройного конфлікту на Сході України, влада має орієнтуватися на тісну співпрацю з громадським сектором у процесі прийняття рішень, як на державному, так і на місцевому рівнях. Такий підхід уможливить перехід до мирного вирішення конфлікту шляхом перемовин. У свою чергу, перемовини мають враховувати інтереси і потреби цивільного населення, як з підконтрольних, так і з непідконтрольних Уряду України територій, що є запорукою довгострокового миру. Жіноча мережа задля діалогу та інклюзивного миру, яка об’єднує жінок по обидві сторони конфлікту, висуває наступний список вимог:

  1. Збільшення кількості пунктів перетину з/на непідконтрольні уряду України території, з облаштуванням безпечних зон очікування та доступом до гуманітарних послуг: туалетів зі столиками для пеленання, можливістю помити руки, питної води, пунктів обігріву, укриття на випадок обстрілів. Організація пунктів надання невідкладної медичної допомоги на всіх КПВВ за державні кошти. 
  2. Відновлення двостороннього прямого залізничного і автобусного сполучення між підконтрольною та тимчасово непідконтрольною територіями України.
  3. Припинення вогню обома сторонами з метою забезпечення безпеки мирних жителів. Перехід до мирного вирішення конфлікту шляхом перемовин.
  4. Включення достатньої кількості представниць і представників громадських (жіночих, миротворчих, правозахисних) організацій до переговорного процесу на всіх рівнях: міжнародному, державному, місцевому. Зокрема, це передбачає участь у Мінському чи іншому миротворчому процесі, в обговореннях щодо формування державного і місцевих бюджетів тощо.
  5. Гарантія безпеки для всіх учасниць та учасників діалогових процесів з обох сторін конфлікту.

Текст вимог було передано Президенту України, учасникам Тристоронньої контактної групи та Голові Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Просимо Вас підтримати цю петицію та зробити пости в соціальних мережах.

Розбудуємо мир разом!

______________________________________________________________

Переведение вооруженного конфликта на востоке Украины в мирную фазу

Пункты пропуска в зоне ООС ежедневно пересекают тысячи людей, подвергая свою жизнь и здоровье большой опасности. Ряд международных организаций (Human Rights Watch, OSCE, ООН Украина, Украинский Хельсинский Союз) заявляют об участившихся случаях неоправданно долгого ожидания на блокпостах, отсутствие надлежащих санитарно-гигиенических и других условий, возможность попасть под обстрел или натолкнуться на мины или снаряды при пересечении линии разграничения. Для понимания опасностей, с которыми сталкивается гражданское население в результате незавершённого вооружённого конфликта на Востоке Украины, власть должна ориентироваться на тесное сотрудничество с общественным сектором в процессе принятия решений, как на государственном, так и на местном уровнях. Такой подход позволит переход к мирному решению конфликта путём переговоров. В свою очередь, переговоры должны учитывать интересы и потребности гражданского населения, как с подконтрольных, так и с неподконтрольных правительству Украины территорий, что является залогом долгосрочного мира. Женская сеть для диалога и инклюзивного мира, которая объединяет женщин по обе стороны конфликта, выдвигает следующий список требований:

  1. Увеличение количества пунктов пересечения с/на неподконтрольные правительству Украины территории, с обустройством безопасных зон ожидания и доступом к гуманитарным услугам: туалетам со столиками для пеленания, возможностью помыть руки, питьевой воде, пунктам обогрева, укрытию на случай обстрелов. Организация пунктов оказания неотложной медицинской помощи на всех КПВВ из государственного бюджета.
  2. Восстановление двустороннего прямого железнодорожного и автобусного сообщения между подконтрольной и временно неподконтрольной территориями Украины.
  3. Прекращение огня обеими сторонами с целью обеспечения безопасности мирных жителей. Переход к мирному решению конфликта путем переговоров.
  4. Включение достаточного количества представительниц и представителей общественных (женских, миротворческих, правозащитных) организаций в переговорный процесс на всех уровнях: международном, государственном, местном. В частности, это предусматривает участие в Минском или ином миротворческом процессе, в обсуждениях по формированию государственного и местных бюджетов и т.п.
  5. Гарантия безопасности для всех участниц и участников диалоговых процессов с обеих сторон конфликта.

Текст требований был передан Президенту Украины, участникам Трехсторонней контактной группы и Председателю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Просим Вас поддержать эту петицию и сделать посты в социальных сетях.

Построим мир вместе!

Подписать
Подписей: 1 476Следующая цель: 1 500
Подписать