Вернуть памятники советским воинам в Россию.

0 людей подписали. Следующая цель: 200


22 июня 2017 года Нижняя палата парламента Польши проголосовала в за снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Мы, народы СССР, потомки солдат Великой Отечественной войны, обращаемся с просьбой к братскому польскому народу, к президенту и правительству Польши, не сносить и не портить памятники советским воинам, отдавших свои жизни ради освобождения вашей страны от немецко-фашистских захватчиков, а обратиться к правительству РФ с предложением забрать их в Россию. Мы уверены, что польский народ не варвары и правительство Польши не ИГИЛ, чтобы сносить памятники, которые представляют не только историческую, но и художественную ценность, как произведения искусства.

 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4358072 

Powrót pomników żołnierzy radzieckich do Rosji 

22 czerwca 2017 roku Sejm RP przyjął ustawę o rozbiórce pomników epoki radzieckiej, w tym memoriałów na cześć Armii Czerwonej. My, narody ZSSR, potomkowie żołnierzy II wojny światowej, zwracamy się z prośbą do bratniego narodu polskiego, do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby nie demontować i nie niszczyć pomników żołnierzy radzieckich, którzy oddali swoje życie za wyzwolenie waszego kraju od nazistowskich okupantów, tylko zwrócić się do rządu Federacji Rosyjskiej z propozycją zwrotu tychże pomników do Rosji. Jesteśmy pewni, ze naród polski nie jest narodem barbarzyńców, a rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie jest ISIS, aby niszczyć i demontować pomniki, które są nie tylko wartością historyczną, ale i artystyczną jako dzieła sztuki.