Да спрем Купуването на Избори

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 500.


През последните 12 години все по-често наблюдаваме купуване на гласове по време на избори. Това престъпно явление се превръща в заплаха за Националната Сигурност на страната!

Ние, долуподписаните, призоваваме президента на Република България да предприеме спешни и ефективни действия за предотвратяване купуването на гласове на предстоящите на 27 Октомври 2019 г. местни избори, чрез свикване на Консултативния Съвет за национална сигурност по този въпрос.

Призоваваме да се разработи план за спиране купуването на гласове конкретно в община Созопол, защото тук купуването на гласове е взело застрашителни размери.

Господин Президент, върнете вярата на българите в държавата!

 

Over the past decade or so more and more often we observe voter bribery during the local elections in Bulgaria.

This is a crime and it becomes a threat to the national security!

We, the undersigned, call on the President of the Republic of Bulgaria to take action towards stopping the voter bribery on the forthcoming local elections on October 27, 2019, by convening the National Security Advisory Council on this matter.