#SaveRomafromCorona: Защитете ромските общности от сериозна заплаха

#SaveRomafromCorona: Защитете ромските общности от сериозна заплаха

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Romeo Franz started this petition to Президента на Европейската комися, г-жа Урсула фон дер Лайен and

ENGLISH  GERMAN  FRENCH  SPANISH  ROMANIAN  HUNGARIAN  SERBIAN CROATIAN

Във време, в което Коронавирусът (COVID-19) заплашва целия свят и особено най-уязвимите сред нас, Европейският съюз, неговите държави-членки, международни институции и гражданско общество трябва да действат солидарно и да обединят сили, за да защитят всички хора, живеещи в Европа и да положат специални грижи за уязвимите групи.

Повечето от приблизително 12 милиона роми в Европа живеят в несигурна ситуация без достъп до чиста вода, адекватна жилищна среда, здравни услуги или финансови средства за добро хранене[1]. Независимо от настоящата епидемия, ромите вече са изправени пред дискриминация в достъпа си до адекватни жилища, здравно и социално обслужване, основана на антициганизъм - специфичната форма на расизъм спрямо хората от ромски произход.

Поради тази причини, ромите са изключително изложени на тежките последици от COVID-19, а ромските селища рискуват да станат горещи точки на епидемията.

Епидемията COVID-19 изисква незабавни и всеобхватни мерки от страна на правителствата. Това обаче не трябва да е повод за прилагане на дискриминационни мерки срещу етническите малцинства и подхранване на расистки стереотипи срещу ромите. За съжаление това вече се случва в редица европейски държави, като Румъния, България, Унгария, Австрия, Сърбия и Северна Македония.[2]

Превръщането на ромите в изкупителна жертва на вируса:  затварянето на ромски селища и лишаването им от спешно необходимите медицинска помощ, социални услуги и доставки на храни и провизии, няма да разреши кризата. Точно обратното.

Важно е да се предприемат превантивни мерки, за да се смекчат потенциално тежките последици от COVID-19 за уязвимите групи, особено за ромските общности. Бвездействието сега ни прави съучастници в това бедствие!

Обръщаме се към:

Президента на Европейската комися, г-жа Урсула фон дер Лайен

Съвета на министрите на ЕС и неговото президенство

Европейския съвет и неговия президент г-н Шарл Мишел

Комисаря по човешки права на Съвета на Европа, Дуня Миятович

Върховният комисариат по правата на човека на ООН и комисар г-жа Мишел Башелет Йерия

Световната здравна организация и нейният генерален директор д-р Тедрос Адханом Гебрейсус

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Агенцията на ЕС за основните права и нейният директор, г-н Майкъл О’Флаерти

да

 • направят защитните и превантивните мерки срещу COVID-19 еднакво достъпни за всички хора, живеещи в Европа, независимо от тяхната националност, етническа принадлежност, религиозни убеждения или статут на пребиваване;
 • осъдят публично и противодействат активно на обществения дискурс, който превръща ромите в изкупителни жертви на епидемията COVID-19;
 • призоват държавите-членки да осигурят достъп до храна, питейна вода, защитно оборудване и здравни услуги за роми, живеещи в бедност и изолирани общности;
 • призоват държавите-членки незабавно да спрат всички дискриминационни мерки срещу хората от ромски произход в европейските държави;
 • осигурят COVID-19 спешно финансиране от ЕС и други международни организации таргетитащи застрашените ромски общности в Европа;
 • интегрират помощ за ромските общности в риск в COVID-19 механизма за гражданска защита на ЕС.

Обръщаме се към европейските правителства да:

 • прекратят всички расистки и етнически мерки, предприети срещу хора от ромски произход в контекста на борбата срещу COVID-19;
 • осъдят публично обществения дискурс превръщащ ромите в изкупителни жертви на епидемията COVID-19 и защитят ромите от расистко насилие;
 • направят карта на маргинализираните ромски селища, за които има риск да станат горещи точки на епидемията;
 • разработят спешен план за допълнителна помощ за идентифицираните населени места, за незабавно прилагане на предпазни мерки за намаляване на инфекциите от COVID-19 и оказване на медицинска помощ в случаи на заразяване;
 • осигурят участие на представители на ромските общности в планирането и прилагането на спешни мерки срещу COVID-19;
 • разследват случаи на полицейско своеволие и жестокост срещу роми при изпълнение на мерки за ограничаване срещу COVID-19;
[1]  The Second European Union Minorities and Discrimination Survey, Roma - Selected Findings
[2] В Словакия кметът на Кошице Ярослав Полачек предупреди обществото, че ромите могат да разпространяват коронавируса, обвинявайки ги, че са „социално непригодими хора“. В други села и градове жителите призовават полицията и жандармерията да предприемат специални мерки срещу ромите в отделни общности, като молят да ги вкарат в затвора като единственото решение за спиране на разпространението на коронавирус. Същото се случва и в България, където националистическата партия ВМРО призова за строги мерки към хората от ромски произход, или в Румъния, където ромите са обвинявани за разпространението на вируса.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!