Подкрепи хората с хронични заболявания в битката им за по-чист въздух

Подкрепи хората с хронични заболявания в битката им за по-чист въздух

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Замърсяването на въздуха не винаги е видимо, за сметка на това винаги е опасно. 

Подкрепи и сподели за нуждата на хората, страдащи от хронични заболявания, от по-чист въздух!

Хронично-лично е една кампания на Въздух за децата, Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация, Българско дружество на пациентите с белодробна хипертония, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет, Сдружение Въздух за Здраве, породена от нуждата да подкрепим хората, страдащи от хронични заболявания в техните искания за по-чист въздух.

Изследванията върху замърсяването на въздуха и последиците за здравето непрекъснато напредват. Загрижеността за общественото здраве сега включва повишената опасност от рак, сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания, захарен диабет, затлъстяване, репродуктивни, неврологични и имунни нарушения.

И ако за вас е трудно да дишате, докато се прибирате в пиковите часове през натоварения градски трафик, какво ли коства на пациентите с хронично заболяване?

Според Конституцията на Република България, всички граждани имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. 

Какви мерки искаме от институциите?

  • Разширяване на зелените места за отдих и спорт на открито
  • Централна част с нискоемисионни зони, със зелени пространства и повече възможности за удобно и безопасно придвижване пеша
  • Разширяване и свързване на безопасните алеи за алтернативен транспорт и създаване на условия за велосипедистите
  • Мерки за ограничаване на трафика, добре развита градска мрежа с чист, достъпен и удобен обществен транспорт, приоритет на електрическия и нискоемисионния обществен транспорт
  • Редовно измиване на града – както на шосетата, така и на прилежащите им тротоари
  • Инвестиране във възобновяема енергия, осигуряване на достъп до чисти битови енергийни решения за хората, подобряване на енергийната ефективност на сградите

Твоята подкрепа, заедно с манифест и препоръки, ще бъдат внесени в администрациите на големите български общини през ноември!

Подкрепи хората, страдащи от хронични заболявания - подпиши и сподели петицията.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!