ПЕТИЦИЈА: Одложено плаќање на кредити од небанкарски институции

Petition Closed

ПЕТИЦИЈА: Одложено плаќање на кредити од небанкарски институции

This petition had 1,880 supporters
Граѓанска иницијатива - Аваја started this petition to Влада на Република Северна Македонија and

Корона вирусот и вонредната состојба ги погодија граѓаните кои се најсиромашни и истите не може ги плаќаат сметките, да обезбедат храна за семејството, како и да ги плаќаат ратите од кредитите кон банките и другите небанкарски институции (финансиски институции кои даваат брзи он-лајн кредити и кредитни фондации).

Ги поздравуваме економски мерки кои ги донесе Владата во врска со одложеното плаќање на кредити кон деловните банки, меѓутоа не се опфатени  другите финансиски институции како на пример: Кредисимо, Тиго, Мкеш, Иуте, Форца, Хоризонти, Манимакс и други.

Веруваме дека голем број на граѓани имаат тековни кредити во горенаведените институции и истите се задолжени месечните рати да ги плаќаат навремено без оглед на сегашната кризна состојба.

Во време кога голем број од луѓето се невработени, отпуштени од работа, пратени на принудни одмори, не може да продаваат, и се спречени да заработуваат, истите не се во можност да одговорат на барањата на небанкарските институции да ги исплатат месечните рати при што постои голема опасност  населението да навлезе во уште поголема криза и сиромаштија

Затоа бараме од Владата мерката за Одлагање и реструктурирање на отплатите на кредитите за фирми и граѓани да ја прошири и да ги опфати и небанкарските институции (Финансиски институции – брзи кредити и он-лајн кредити и кредитни фондации).

Мерката за реструктурирање на кредитите (одложување на плаќањето) на месечните рати за заеми од небанкарските финансиски институции треба да стапи на сила Веднаш, бидејќи обезбедувањето на основна егзистенција за семејствата треба да има приоритет, а не плаќањето на кредитот.

Оваа мерка треба да им овозможи на семејствата поголема финансиска сигурност и преживување во периодот додека трае вонредната состојба.

Petition Closed

This petition had 1,880 supporters

Share this petition