Настояваме за разширяване на велосипедната мрежата в град Пловдив

Настояваме за разширяване на велосипедната мрежата в град Пловдив

Started
10 September 2022
Signatures: 83Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by Hristo Hristov

Ние, долуподписаните граждани, настояваме за разширяване на велосипедната мрежата в град Пловдив и околността, чрез удължаване на велотрасетата и осигуряване на свързаност между тях, както и подобряване на регулацията, сигурността на пътя, местата за паркиране и изграждане на удобна инфраструктура.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ПЛОВДИВ И ОКОЛНОСТТА

Support now
Signatures: 83Next Goal: 100
Support now