аџиевци гласаат Не!

аџиевци гласаат Не!

0 hanno firmato. Arriviamo a 200.
Più firme aiuteranno questa petizione a destare l'interesse dei media locali. Aiuta a portare questa petizione a 200 firme!
Sadmin Sadiku ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a општина Ростуша

патот што ги поврзува присојница и аџиевци жителите на аџиевци не го сакаат!

0 hanno firmato. Arriviamo a 200.
Più firme aiuteranno questa petizione a destare l'interesse dei media locali. Aiuta a portare questa petizione a 200 firme!