Отпочнување на процес за гасификација во град Кочани

Отпочнување на процес за гасификација во град Кочани

Started
2 July 2020
Petition to
Општина Кочани
Signatures: 190Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

Started by Green. org

Поголем дел од населението се загрева на дрва, при што во процесот на согорување на дрвото во воздухот се испуштаат цврсти честички. Кога греењето би се заменило со гас, тоа не би било случај и затоа е подобро да се забрза процесот на гасификација на домовите, сметаат експертите

Support now
Signatures: 190Next Goal: 200
Support now

Decision-Makers

  • Општина Кочани