Отпочнување на процес за гасификација во град Кочани

Отпочнување на процес за гасификација во град Кочани

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Green. org started this petition to Општина Кочани

Поголем дел од населението се загрева на дрва, при што во процесот на согорување на дрвото во воздухот се испуштаат цврсти честички. Кога греењето би се заменило со гас, тоа не би било случај и затоа е подобро да се забрза процесот на гасификација на домовите, сметаат експертите

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!