Петиция закрыта

IRAK TÜRKMENLERİNE KARŞI REFARANDUM DURSUN - ОСТАНОВИТЕ РЕФЕРЕНДУМ ПРОТИВ ИРАКСКИХ ТУРКМЕН

Эта петиция собрала 677 подписантов


Şu anda Kerkük'te çok vahim bir durum var. Mesele şu ki, Kuzey Irak yönetimi bağımsızlık referandumu yapacağını ilan etmiş ve iddia ettikleri topraklara kanunsuz olarak Türkmenlerin baba yurdu olan tarihi arazileri, yani Kerkük'ü de katmışlardır.

Bu referandum ne Irak yetkilileri, ne de BMT ile kararlaştırılmamıştır. Bu şekilde Irak'ın toprak bütünlüğü tehdit ediliyor ve Irak vatandaşlarının hakları ihlal ediliyor.

Böyle bir referandumun olması durumunda Ortadoğu'da durum daha da kötüleşebilecektir.

Böyle bir devletin kurulması, devamında devletin komşularına karşı olası toprak iddialarına sebebiyyet vermekle yanısıra, muazzam oranlarda devamlı terör saldırılarıyla birlikte bölge devasa kan gölüne dönebilir.

Burada yaşayan tüm halkların çıkarlarını hesaba katmayan böyle bir referanduma izin verilmemelidir. 25 Eylül'e kadar çok az bir süre kalmıştır. Sizden bu adaletsizliği durdurmanızı ve Irak Türkmenleri'nin haklarını ve meşru çıkarlarını korumanızı rica ediyoruz. Kerkük her zaman Türkmenlerin toprakları olmuştur ve sonsuza kadar da Türkmen toprağı olarak kalacaktır.

В данный момент в Киркуке сложилась очень тяжелая ситуация. Дело в том, что представители северного Ирака объявили о проведении референдума о независимости и незаконно включили в претендуемые территории, исконно туркменские земли, территории компактного проживания иракских туркмен, а именно Киркук.

Этот референдум не согласован ни с властями Ирака, ни с ООН и посягает на территориальную целостность Ирака и ущемляет права его населения.

В случае проведения такого референдума, ситуация на Ближнем Востоке еще более усугубится.

Образование нового государства с последующими территориальными претензиями к соседям может послужить причиной постоянных терактов огромных масштабов и превратит регион в кровавое месиво.

Нельзя допускать проведение такого референдума, в котором не учитываются интересы всех народов. До 25 сентября осталось всего ничего. Поэтому просим  остановить это беззаконие и защитить права и законные интересы туркмен Ирака. Киркук туркменские земли и им останется навсегда!Cегодня BÜYÜK TÜRK KURULTAYI İÇİN ULUSLARАRASI ÇAĞRI KOMİSYONU рассчитывает на вас

BÜYÜK TÜRK KURULTAYI İÇİN ULUSLARАRASI ÇAĞRI KOMİSYONU нуждается в вашей помощи с петицией «ООН: IRAK TÜRKMENLERİNE KARŞI REFARANDUM DURSUN - ОСТАНОВИТЕ РЕФЕРЕНДУМ ПРОТИВ ИРАКСКИХ ТУРКМЕН !!!». BÜYÜK TÜRK KURULTAYI İÇİN ULUSLARАRASI ÇAĞRI KOMİSYONU и 676 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.