Хохирлын сан бий болгох

Хохирлын сан бий болгох

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
С. Нямка started this petition to Монгол Улсын Засгийн Газар

Та утсаа алдаад хулгайчаа барьсан ч утсаа төлүүлж чадаагүй юу?

Тэгвэл та хохирлоо Хохирлын сангаас нөхөн төлүүлэх боломжтой.

Монгол улсад Хохирлын сан, үнэлгээний шинэчилсэн систем байхгүйн улмаас дараахь асуудлууд гарч байна. 

  • Сэтгэл санааны хохирлыг үнэлдэггүй 
  • ижил төрлийн хохирлыг 2 өөр янзаар үнэлж тооцох
  • Авлигаас үүдэлтэй хор уршигийг үнэлж чадахгүй
  • Хохирлыг үнэлсэн ч түүнийг нөхөн төлүүлж чадахгүй

Хэрэв бид төсвийн бус орлогын 30-40%-ийг бүрлүүлдэг Торгууль шийтгэлийн мөнгийг хот тохижилт биш Хохирлын санг бүрдүүлэхэд ашиглаж чадвал та ирээдүйд өөрт учирч болзошгүй хохирлоо эргүүлэн авахад нэмэр болж байна гэсэн үг. 

Бид 100'000 гарын үсэг цуглуулснаар тухайн өргөдлийн их хурлаар хэлэлцүүлж чадна.

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!