Отмяна на мерките относно Ковид-19 / Drop the Covid-19 restrictions

Отмяна на мерките относно Ковид-19 / Drop the Covid-19 restrictions

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Галина Лалова started this petition to Министъра на здравеопазването на РБългария and

Във връзка със заповед РД-01-285/29-05-2020  

Цитираната заповед е демонстрация за некомпетентност, дискриминация и дезинформация упражнени върху българските и, по общо, европейските граждани. В условията на реална опасност от заразяване с биологичен патоген, патогенът не прави разлика кой от коя държава пристига и по какъв повод е човекът в Република България. Но според цитираната заповед, посоченото в нея заболяване Ковид-19 е причина за избирателно поставяне на граждани под карантина. Определянето на кои граждани да се поставят под карантина, обаче, е социално създадено, а не биологично обосновано. Например, забраната не се отнася за сезонни работници в областта на земеделието и туризма. Заповедта така също защитава корпоративни и инвестиционни интереси като отменя карантината за лица по т.2 ж). В същото време са засегнати правата на граждани на Република България, както и на 7 други държави от ЕС и Великобритания, като се появяват предпоставки за дискриминация и нарушаване на правата за свободно придвижване. Заповедта така също създава предпоставки за конфликти и дезинформация на населението относно същността на цитираната в заповедта т.н. заболяване Ковид-19, както и огромен психологически стрес. Поставяне под карантина на хора през летният период е заплаха за здравето им като ги лишава от слънчева светлина, чист въздух, социални контакти и физическа активност, а в някои случаи и от храна и чиста вода.

По тeзи причини, подписалите тази петиция изискваме незабавна отмяна на цитираната по-горе заповед, както и отпадането/невъвеждането на всякакъв вид изисквания относно социално поведение, задължителна карантина, задължителни тестове и евентуални бъдещи задължителни ваксинации, свързани с корона вирусите и Ковид-19.  

Прилагам цитираната заповед:

https://drive.google.com/file/d/1M8hwycp1hYYzY3LqVuY1JxbCdrTELr7Z/view?usp=sharing

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!