Petition Closed

Сетимо се знаменитих жена Србије!

This petition had 273 supporters


На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле потписани грађани , подносе и захтевају одговор на:

Петиција Министраству просвете, науке и техонолошког развоја и Министарству културе и информисања Републике Србије

Поштовани,

Српско друштво се налази у дубокој моралној, идентитетској и вредносној кризи. Овакво стање има погубне последице за развој деце и омладине. Посебно су угрожене припаднице женског пола свих узраста.

Свесни смо да су могућности државе да побољша стање економије или неких других виталних области - ограничене, али смо такође убеђени да институције морају учинити све што је у њиховој моћи, а не укључује велика материјална средстава, да у борбу против негативних трендова крене сада и одмах.

У последњих 25 година приметан је пораст свих замисливих негативних фактора који утичу на живот сваке жене, од детињства, преко периода сазревања и касније у животу. Никада није било више говора о родној равноправности, више разних удружења која се том темом баве, па смо чак сведоци и успостављања институције "поверенице за родну равноправност". Поред свега тога никад мање истинске равноправности, уважавања и позитивних изгледа за жене није било.

Агресивна вулгаризација медија намеће женама још од узраста девојчице негативне узоре и обрасце понашања који је деградирају и претварају у објекат. Такви трендови доводе до све већег броја нежељених трудноћа, експанзије полно преносивих болести, алкохолизма и наркоманије међу женама. У порасту је и насиље у породици, као и број развода бракова - што доводи до пуних "сигурних кућа" и самохраних мајки на казанима народних кухиња.

Два министарства којима се обраћамо имају обавезу да, у својој области одговорности, учине све што могу да се ови негативни трендови преокрену. Истинска еманципација и оснажење жена у Србији и њихова "родна равноправност" са мушкарцима неће започети са већим бројем жена на изборним листама странака, већ оног тренутка када што већи број жена схвати да се вреди образовати, да њихов живот и рад имају једнаку вредност и да су позване да се боре за остварење свих својих потенцијала било као научнице, уметнице, раднице или пак као домаћице - а за шта год да се определе морају добити подстрек и заштиту своје земље.

Ради остваривања овог циља доле потписани захтевају од Министарства просвете, науке и технолошког развија Републике Србије да се:

1.) У програм основних и средњих школа, систематски, уведу дела и заслуге жена које су утицале на ток српске историје и развој културе и науке. Овим процесом треба да руководи тим угледних стручњака који би циљано допунио постојеће програме како би се ученици упознали са женама које су се оствариле кроз читаву српску историју. У том циљу предлажемо и додатне мере:

 А) За сваку епоху коју деца уче на часовима историје, српске књижевности и језика, ликовне уметности и других области духа, треба наћи одговарајући простор за делатност жена које су допринеле тој области у датом периоду изучавања.

Б) Потребно је увести одређени број часова годишње који би, у оквиру одговарајућих наставних предмета, били посвећени завичајном стваралаштву и успесима жена у локалној средини - а задатак просветних радника би био да те лекције уклопе у шири контекст утицаја тих личности на нивоу целе Србије.

В) У програмима би требало посебно нагласити хуманитарну активност и друштвену одговорност многих женских организација какве су "Коло српских сестара" "Дом коре хлеба" и других ради  давања подстицаја девојчицама и девојакама да се баве друштвеним активизмом.

Од Министарства културе и информисања Републике Србије захтевамо:

1.) Формирање регистра или својеврсног биографског речника значајних жена Србије у којем би се нашла заиста сва релевантна имена широм Србије и њеног Расејања од којих су свакако неизоставне - Јелена Анжујска, књегиња Милица, Јефимија, Јелена Балшић, слепа Јеца, слепа Живана, Олга Ковачевић, Милица Стојадиновић Српкиња, Марија Трандафил, Савка Суботић, Ана Цимер, Мина Караџић, Катарина Ивановић, Милица Томић, Милица Јанковић, Јелена Димитријевић, Јованка Стојковић, Надежда Петровић, Јелисавета Начић, Милева Ајнштајн, Јулка Хлапец Ђорђевић, Милунка Савић...

Ова публикација била би примарно штиво из којег би се сви ученици, студенти и остали грађани могли едуковати о значајним заслугама жена за напредак и развој Србије кроз векове, што ће позитивно утицати на самопоштовање, образовни успех и радну етику будућих генерација жена у нашој земљи.

2.) Организовање посебних манифестација, штампање публикација и организвање изложби о заслужним женама широм Србије - са нагласком на мање познатим личностима и оним које до сада нису биле адекватно афирмисане. Овај пројекат остварив је преко мреже музеја, галерија и других институција под окриљем Министарства.

3.) Афирмацију женског стваралаштва у националним медијима кроз продукцију образовног и документарног програма, интернет презентације, телефонске апликације и друге модерне технологије. Посебно је важна улога Јавног сервиса РТС који мора бити подстакнут да произведе квалитетан документарни садржај на тему познатих и мање познатих великих жена Србије.

 

4.) Санкционисање медијских садржаја који вређају достојанство жена. Оштрија контрола рекламних порука и тзв. ријалити телевизијских програма ради филтрације и отклањања неприкладних садржаја који понижавају жене и своде их на објекте.Today: Уз жену is counting on you

Уз жену needs your help with “Министраство просвете, науке и технолошког развоја: Сетимо се знаменитих жена Србије!”. Join Уз жену and 272 supporters today.