Petition Closed

Да се запре пренамената на старата зграда на Државниот Архив на Р.М.

This petition had 291 supporters


Замолувам да се приклучите со громогласно пишување на вашата поддршка на оваа моја идеја.
Ова посебно го адресирам и кон вработените во ДАРМ кои немаат воздух во канцелариите, немаат дневна светлина во канцелариите, се гушат на 7-ми кат во новата зграда на Архивот, која во никој случај не располага со соодветни услови за чување на архивска граѓа.Today: Katerina is counting on you

Katerina Todoroska needs your help with “Министерство за култура: Да се запре пренамената на старата зграда на Државниот Архив на Р.М.”. Join Katerina and 290 supporters today.