За незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция от България

Petition Closed

За незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция от България

This petition had 8,202 supporters

Алианс за защита от насилие, основано на пола started this petition to Министър-председател на Република България Бойко Борисов and

Елена e застреляна с шест куршума от съпруга си Венцеслав, с когото са били разделени от две години. През това време тя е подложена на системно преследване, скандали и закани, и подава множество сигнали до МВР и прокуратурата. Виола е убита от приятеля си Стефан по особено жесток начин, след няколко смъртоносни удара, нанесени върху главата й със стик за голф, и множество прободни рани. Това се случва въпреки знанието за неговото агресивно поведение и сигналите, подадени от бившата съпруга на Стефан.

Убийствата на Виола и Елена са само някои от случаите зад статистиката: Всяка четвърта жена в България е жертва на насилие. Поредицата от ужасяващи убийства и посегателства над жени от страна на техните бивши и настоящи партньори през изминалата година разтърсиха България и хвърлиха светлина върху сериозни пропуски в българското законодателство и прилагането му.  

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) е важен международен правен документ, който може да промени това.
С този документ за пръв път има възможност да се приеме цялостен пакет от мерки, адресиращи недостатъците на българската система в превенцията, защитата от и преследването на домашното насилие и насилието над жени.

България подписа конвенцията през април 2016 г., но упорито отказва да направи следващата стъпка – да я ратифицира. От сдружение “Алианс за защита от насилие, основано на пола," най-мащабната мрежа в България, активно работеща за защита и превенция срещу домашното насилие и насилието, подкрепяме ратификацията на Истанбулската конвенция.

С това би се осигурила цялостна правна рамка за засилена защита на жени и момичета от насилие и ограничаване на домашното насилие като цяло. Ратификацията е единственият начин конвенцията да влезе в сила за България и да се направят належащите законодателни промени. Тези промени могат да бъдат животоспасяващи. Ако искате да дoпринесете за въвеждането на адекватни мерки за помощ и намаляването на случаите на насилие над жени и момичета, подкрепете петицията!

В сила от 2014 г., Ковенцията е най-прогресивният и всеобхватен международен стандарт за борба с насилието срещу жени и момичета. Някои от важните причини за ратификация на Конвенцията, включват предвиждането на:

  • криминализиране на домашното насилие. Престъпления за леки, средни и някои тежки телесни повреди, извършени от съпруг, брат, сестра или друг близък роднина към настоящия момент се третират като престъпления от  частен характер и не се преследват от прокуратурата;
  • криминализиране на насилствени бракове и принудителното съжителство на съпружески начала, както и принудителното женско обрязване и стерилизация;
  • изрично криминализиране на психическия тормоз и преследването, изразено в умишлено и многократно изчакване, наблюдение, нежелан контакт или други действия, които карат жертвата да се страхува за безопасността си;
  • специална закрила за децата и специални гаранции за жертвите на насилие при упражняването на правата им в наказателното производство;
  • създване на редица услуги за жертвите на насилие като повече кризисни центрове, консултативни центрове, безплатна телефонна линия, безплатна правна и психологическа помощ.

Миналата година ЕС също взе решение да се присъедини към Истанбулската конвенция, изпращайки ясно послание относно ангажимента си за борба с насилието над жените както на своя територия, така и в световен мащаб. В началото на 2018 г. България пое председателството на Съвета на ЕС и смятаме, че сега, когато цяла Европа гледа към нас, имаме възможност да променим посоката на държавната политика. Не можем повече да си затваряме очите за случващото се с хиляди жени в България. Нека застанем в подкрепа на жертвите на насилие и да покажем на властите, че моментът за ратификация е настъпил!

Прочетете петицията на английски.

Petition Closed

This petition had 8,202 supporters