Petitioning министерски съвет на република България and 2 others

За незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция от България

0

0 have signed. Let’s get to 2,500.

Истанбулската конвенция или Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, е нормативен документ, който цели засилена защита на жените от насилието, основано на пола и домашното насилие. Конвенцията предвижда редица изменения и допълнения в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за защита от домашното насилие. Конвенцията цели криминализирането на домашното насилие, санкции срещу насилието над жени, в това число изнасилване, осакатяване на гениталии, принудителни аборт и стерилизация и насилствен брак. Конвенцията задължава властите да предвидят специални разпоредби, наказващи насилието, основано на пола. Предвижда се специална закрила за децата. Съгласно Истанбулската конвенция държавите ще трябва да криминализират изрично психическото насилие и преследването. Предвиждат се специални гаранции за жертвите на насилие при упражняването на правата им в наказателното производство. Конвенцията предвижда редица услуги за жертвите на насилие, основано на пола и домашното насилие, като създаване на многобройни кризисни центрове, консултативни центрове, безплатна телефонна линия, безплатна правна и психологическа помощ.

Конвенцията е в сила от 2014 г. България подписа Конвенцията през април 2016 г., но упорито отказва да я ратифицира. Ратификацията е единственият начин Истанбулската конвенция да влезе в сила за България и да задължи българските институции да направят съответните промени в българското законодателство. На фона на многобройните актове на сексуално и домашно насилие, в това число и след страховитите убийства на Виола и Елена, българските институции без всякаква причина отказват ратификация на този документ.

Единствено чрез ратифицирането на Истанбулската конвенция, е възможно постигане на ефективна защита на жените от насилие, основано на пола и домашно насилие.

Помогнете да покажем на властите, че моментът за ратификация на този нормативен акт е настъпил, като подпишете настоящата петиция!

This petition will be delivered to:
  • министерски съвет на република България
  • Министъра на правосъдието на Република България
  • Народното събрание на Република България

    This petition starter stood up and took action. Will you do the same?


    Today: Teodora is counting on you

    Teodora Krumova needs your help with “Министерски съвет на Република България: За незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция от България”. Join Teodora and 1,680 supporters today.