Македонско Не за дискриминаторскиот предлог од Европската Унија!

Македонско Не за дискриминаторскиот предлог од Европската Унија!

Started
July 6, 2022
Signatures: 91Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by Kiro Stojcevski

Модифицираната француско/бугарска преговарачка рамка за членство на Р. Македонија во Европската Унија е дискриминаторска и во спротивност со Европските Принципи на рамноправност и добрососедство, меѓународното право, универзалната декларација за човекови права на ООН, и не е во согласност со Резолуцијата на Собранието на Р. Македонија од 29 Јули 2021.

Support now
Signatures: 91Next Goal: 100
Support now