Концепція розвитку і функціонування крипторинку в Україні

Концепція розвитку і функціонування крипторинку в Україні

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!

Станислав Подъячев создал(а) эту петицию, адресованную громадськість

У фокусі світової політичної та економічної еліти перебуває питання криптовалют та особливостей їх функціонування. Українське законодавство на даний момент не містить визначених правил та понять для регулювання правовідносин, що виникають в ході використання цих інноваційних інструментів. Невизначеність правового статусу та відсутність правил обігу криптовалют та використання технології Blockchain в Україні гальмує розвиток інноваційних технологій, перешкоджає залученню інвестицій та навіть стає причиною еміграціЇ спеціалістів та підприємств у країни, чиї уряди демонструють належну підтримку.
Міжнародний досвід доводить, що існує пряма кореляція між рівнем забезпечення прав людини та ставленням держави до інструментів вільного ринку.
Незважаючи на ст. 42 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом, деякі суб’єкти господарської діяльності, зокрема комерційні банки, дискримінують громадян та компанії, які займаються діяльністю у сфері криптовалют та технології Blockchain, припиняючи обслуговування їхніх рахунків та блокуючи кошти.
Беручи до уваги активне зростання інтересу з боку громадян та бізнесу до майнінгу та інвестицій у проекти, що пов’язані із технологією Blockchain, з метою створення конкурентноспроможних умов розвитку даного сектору економіки у порівнянні з іншими країнами та залучення інвестицій до України, створення нових робочих місць та збільшення бюджетних надходжень, запобігання відтоку інтелектуального капіталу, учасники ринку мають узгодити та запропонувати на розгляд громадськості та уряду власне бачення політики відносно криптовалют та технології Blockchain в Україні.

Політика української держави стосовно криптовалют та технології Blockchain повинна базуватися на п’яти наступних рішеннях:

1. У нормативно-правовому акті закріпити наступні базові поняття.

Блокчейн - технологія досягнення консенсуса відносно стану розподіленої бази даних у визначений момент часу в умовах взаємної недовіри сторін.
Також “блокчейном” може бути названий сам реєстр транзакцій (дій) в системі, наприклад, “блокчейн Біткоіна”.

Криптовалюта - нематеріальний цифровий актив, що визначає одиниці цінності, безпосереднє право власності на які фіксується згідно записів в розподіленому реєстрі (блокчейні).

Майнінг - діяльність з обробки даних, спрямована на забезпечення функціонування розподіленого реєстру транзакцій (блокчейна).

Токен - запис в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні), який засвідчує наявність у власника прав власності або вимоги на об'єкти цивільного права.

Смарт-контракт - програмний код, призначений для функціонування в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні), з метою укладання та автоматизованого виконання угод або здійснення інших юридично значимих дій, із заздалегідь заданими та незмінними в майбутньому умовами.

Криптобіржа - юридична особа, що володіє та керує інтернет-ресурсом, на якому здійснюється обмін криптовалют та токенів на національні валюти і у зворотньому напрямку. На криптобіржі поширюються всі вимоги законодавства щодо фінансового моніторингу та боротьби із відмиванням грошей. Діяльність криптобірж не потребує додаткового ліцензування. Криптобіржа проводить операцій із національними валютами тільки через українські банки.

2. Встановити нульову ставку ПДВ по операціях з продажу криптовалют на 10 років. Встановити податок на прибуток для компаній у сфері криптовалют - 0% на 10 років.

3. Затвердити на законодавчому рівні мораторій на додаткове регулювання та регуляторні обмеження у сфері обігу криптовалют та використання технології блокчейн в Україні на 10 років.

4. Створити електронний публічний реєстр (перелік) нематеріальних цифрових активів (криптовалют та токенів), у якому будуть вказані характеристики актива, серед яких дата запуску, дата внесення до реєстру, назва, алгоритм емісії, алгоритм шифрування, тип (криптовалюта чи токен), емітент, гранична кількість та інші ознаки.

5. Для забезпечення зростаючого попиту на фахівців криптоіндустрії, розробити та впровадити мультидисциплінарну університетську програму.

Пропонуємо всім, хто поділяє вищевикладене, приєднуватися до робочої групи щодо втілення у життя політики відносно криптовалют та використання технології блокчейн.

 

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!