За правото да четем електронни книги

Petition Closed

За правото да четем електронни книги

This petition had 21,900 supporters

Дайте на потребителите си правото да четат електронни книги, като узаконите заемането на е- книги от библиотеките

Тъкмо във времето, когато напредъкът на технологиите би трябвало да разширява достъпа до богатството на човешкото знание, библиотеките са възпрепятствани да купуват или да отдават в заем е-книги. Това подкопава тяхната способност да осигуряват свободен  достъп до човешкото знание на почти 100 милиона библиотечни потребители в Европа.

Това повдига също така и важни въпроси на демокрацията, ученето и научните изследвания, както и ефективното включване на всички граждани в обществото на знанието.

Затова 65000 библиотеки и техните 100 милиона потребители призовават Европейския съюз да разработи ясен закон за авторското право, който позволява на библиотеките да осъществяват своята трайна мисия през 21 век като осигуряват на всички граждани на Европейския съюз достъп до богатството на човешкото знание  в библиотеката, извън нея или онлайн.  

Конкретните ни искания са:

·         да предоставяме на нашите библиотечни потребители най-новите е-книги, така както го правим с печатните

·          да закупуваме е-книги на справедливи цени и при разумни условия

·         всички граждани  – не само тези, които могат да си позволят – да извличат полза от безплатния достъп до е-книги в библиотеките

·         авторите да получават справедливо възнаграждение за отдаванетовзаем на електронни книги за гражданите  

Нуждаем се от Европейска рамка за авторските права, която е подходяща за целта идава възможност на библиотеките да закупуват и отдават в заем електронни  книги.

Затова призоваваме Европейската комисия да изработи ясна рамка на авторските права, която позволява на библиотеките да набавят и да отдават в заем е-книги с адекватно възнаграждение на автори и други носители на права.  Точно както при печатните книги, актуализираната рамка на авторските права трябва да позволява на библиотеките да продължават да предоставят услугите си в полза на всички европейски граждани!

Затова призоваваме всички правителства на европейските държави да осигурят свободен достъп до информация за всички граждани и да гарантират правото да четем електронни книги чрез библиотеките!  

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ да се изправят и да защитават това право!

Petition Closed

This petition had 21,900 supporters

Share this petition