За компенсации за хората на културата от легално копиране в България!

0 have signed. Let’s get to 10,000!


България е една от малкото държави, която въпреки че е въвела световната практика за частното копиране, не го прилага изобщо - чл. 26 от Закона за авторското право и сродните му права.

Искаме работещ регламент, който да осигури справедливи компенсации и възнаграждения за творците и стимули за развитието им. Българската култура ще бъде подпомагана по-добре и чрез Национален фонд „Култура“.

Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори – CISAC, вече отправи своето настояване към институциите.

Подкрепяме световните и европейски модели и очакваме конкретни законодателни мерки от ресорните институции в лицето на Министерство на културата.

Време е да се присъединим към останалите европейски държави!

С призив,
Българските автори, продуценти,
артисти-изпълнители и всички в културата