Даване на статут на защитена територия на 400 метровата черноморска крайбрежна ивица

0 have signed. Let’s get to 500!


Даването на статут на защитена територия на 400 метровата черноморска крайбрежна ивица ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.

Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно:

1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;

2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;

3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;

4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;

5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;

6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.


Новосъздаденият национален природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие". Към него могат да се включат съседни защитени територии.

Едно море ни остана, макар и съсипано - не давайте и него да ни вземат !!!

Да премахнем строежите и оградите които ни делят от него!

Да съхраним за поколенията на България уникалната природа на Черноморското крайбрежие!


Подкрепили петицията - http://stanqo.blogspot.com/2013/01/400.html

 

Когато петицията се подкрепи от 100 000 подписа ще организираме национален референдум за законодателни промени. Ако се приеме, освен строежите от морския бряг ще се разкарат и всички концесионери.

Всичко зависи от волята на суверена.

Фейсбук група на петицията https://www.facebook.com/groups/kraibrejie/