Допустити суддю Ларису Гольник до конкурсу з обрання суддів Вищого антикорупційного суду

0 людей подписали. Следующая цель: 2 500


UKR/ENG

Ми – ті, кому не байдуже майбутнє України, обурені рішенням Вищої ради правосуддя, що заборонило полтавській судді Ларисі Гольник участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду.

З надуманих причин ВРП визнала її такою, чиї дії «порочать звання судді», «підривають авторитет правосуддя», завдають йому «невиправданої шкоди». Й оголосила догану, котра матиме силу 1 рік.

Вочевидь несправедливі обвинувачення висунуті проти судді, відомої своєю непідкупністю та принциповою позицією щодо очищення суддівських лав від торговців «правосуддям».

Незламність пані Лариси, яка роками зазнає жорстких утисків, у багатьох людей породжує сподівання, що судова система України має шанс на відродження.

За нашим переконанням, суддя Гольник є одним із найбільш достойних кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

У 2014 році вона розглядала справу за корупційним обвинуваченням мера Полтави Олександра Мамая. Лариса Гольник не тільки витримала тиск з боку градоначальника і людей з його оточення та відмовилася від запропонованого хабаря, але й допомогла правоохоронцям задокументувати ці злочини.

На жаль, правопорушники залишаються непокараними. Готовність детективів НАБУ висунути обвинувачення Мамаю блокують прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Тим часом міський голова та його підручні ініціюють проти судді Гольник чергові кримінальні провадження та дисциплінарні скарги, подають позови про захист своєї «честі» й «гідності». У листопаді 2017 року суддя зазнала нападу молодиків, озброєних кийками. Цей злочин навряд чи буде розкрито.

Не останню роль у переслідуванні судді-викривача відіграє голова суду, в якому пані Гольник працює. Олександр Струков також добивався від неї закриття справи Мамая та визнання мера невинуватим. А потім, разом із міським головою, лжесвідчив під присягою в суді, щоб приховати свою причетність до протиправних дій.

«Знаменитим» Струков став і через неодноразове виправдання хабарників та нетверезих водіїв, підозріло м’які покарання вбивцям та іншим кримінальникам. Кілька разів рішення цього судді піднімали полтавців на мітинги та інші форми протестів.

Відоме нам і хамство Струкова, його зневажливе ставлення до людей, порушення прав журналістів і навіть правоохоронців, що проявилося, зокрема, під час затримання його патрульними поліцейськими, коли суддя вирішив знехтувати правилами дорожнього руху.

Саме його дії сіють зневіру в судовій системі, створюють враження продажності «служителів Феміди» й ухвалених ними рішень.

Члени Вищої ради правосуддя мали всі можливості, щоб об’єктивно та неупереджено розібратися в ситуації та покласти край безчинствам голови суду. Замість цього вони виступили адвокатами Струкова й самі долучилися до переслідування судді Гольник.

ВРП примудрилася зрівняти Струкова із жертвою його тривалих цькувань, винісши голові суду лише сувору догану, а потім – заборонивши судді Гольник оскаржувати це рішення.

Та хочеться вірити, що справедливість і здоровий глузд переможуть.

Тому звертаємося до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з огляду на безпрецедентність обставин не відмовляти судді Гольник в участі у конкурсі до Вищого антикорупційного суду.

Велику Палату Верховного Суду просимо якнайшвидше розглянути скарги судді Гольник на рішення Вищої ради правосуддя як стосовно призначеного їй покарання, так і щодо дисциплінарного стягнення, накладеного на Струкова.

Сподіваємося також, що у членів Вищої ради правосуддя вистачить честі й принциповості, щоби стати на захист незалежності судді Гольник, у чому власне й полягає одне із завдань цього органу, і зняти з неї тягар несправедливих обвинувачень. А Струкова – притягнути до давно заслуженої відповідальності у формі звільнення.

Закликаємо приєднуватися до цього звернення своїми підписами як окремих громадян, так і організації.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ENGLISH

We are the ones, who are concerned about the future ofUkraine and outraged by the decision of the High Councilof Justice (HCJ) of Ukraine, that barred Larysa Holnyk, a judge from Poltava, from participating in the competitionfor positions in the Supreme Anti-Corruption Court ofUkraine.

For trumped-up reasons, the HCJ acknowledged Mrs.Holnyk’sactions as ‘discrediting the status of a judge’, ‘undermining theauthority of justice’, and causing ‘unfounded harm’. The statebody gave her a reprimand, which will be effective for 1 year.

Obviously, these are unfair accusations put forward against thejudge known for the purity of her judicial ermine and principledposition regarding the purging of Ukraine’s judiciary from‘traders of justice’.

Larysa Holnyk’s unbending spirit, having for years beenpressurized, gives hope to many people that the Ukrainianjudiciary has a chance to revive.

We believe that Judge Holnyk is one of the most decentcandidates for the position of a judge at the Supreme Anti-Corruption Court.

In 2014, she considered the corruption case against the mayorof Poltava Oleksandr Mamay. Larysa Holnyk not only withstoodthe pressure on the part of the mayor and his accomplices andrefused the proposed bribe, but also helped the lawenforcement officers to record these crimes.

Unfortunately, the offenders remain unpunished. The NationalAnti-Corruption Bureau detectives are ready to forward thecharges against Mr.Mamay, but the case has been blocked bythe prosecutors of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’sOffice.

Meanwhile, the Mayor and his accomplices have initiatedfurther criminal proceedings and disciplinary complaints againstJudge Holnyk, they lodge claims to defend their ‘honor’ and‘dignity’. In November 2017, the judge was assaulted byyoungsters armed with batons. This crime is unlikely to besolved.

The head of the court, in which Mrs.Holnyk is working, Oleksandr Strukov also plays his part in persecuting thewhistleblower judge. Mr.Strukov had also required her to acquitthe Mayor and to dismiss the case. Later on, the head of thecourt, together with the Mayor, gave false evidence under oathbefore the court in order to conceal his involvement in the illegalactions.

Mr.Strukov got ‘famous’ for his repeated acquittal of bribe-takersand drunk drivers, suspiciously mild punishment for murderersand other criminals. Several times his decisions outragedresidents of Poltava and caused rallies and other forms ofprotest.

Mr.Strukov’s low conduct is also notorious, he feels contemptfor the people, violates the rights of journalists and evendisrespects law-enforcers. In particular, this proved whenMr.Strukov was detained by patrol police after having violatedthe traffic rules.

It is his actions that discredit the judicial system and create theimpression that all the ‘servants of Themis’ are corrupt and theirdecisions are paid-for.

The members of the High Council of Justice were bestpositioned to sort out the situation in an objective and impartialmanner and to put an end to the crimes committed by the headof the court. Instead, they acted as if they were Mr.Strukov’slawyers, and themselves joined the retaliation to Judge Holnyk.

The HJC managed to equate Mr.Strukov and the victim of hislong-lasting persecution, leaving him with just a severereprimand, and then forbidding Judge Holnyk to challenge thisdecision.

But, hopefully, justice and common sense will champion.

With this in mind, we appeal to the High QualificationCommission of Judges of Ukraine, given the unprecedentedcircumstances, to admit Judge Holnyk to the competition forpositions in the Supreme Anti-Corruption Court of Ukraine.

We request the Grand Chamber of the Supreme Court toconsider the complaints by Judge Holnyk against the decisionsby the High Council of Justice regarding both the punishmentimposed on her and the disciplinary sanction imposed onStrukov as soon as possible.

We also hope that the members of the High Council of Justicewill have enough honor and integrity to defend Judge Holnyk’sindependence, which, in fact, is а task of this body, and torelieve her from the burden of unfair accusations. As forMr.Strukov – the body should bring him to long-deservedresponsibility in the form of dismissal.

We encourage both individual citizens and organizations tojoin this appeal with signatures.