Поддршка за Злате Мехмедовиќ

Поддршка за Злате Мехмедовиќ

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Emir Muric started this petition to Министерство за Здравство на Република Северна Македонија Министерство за Здравство

Др. Злате Мехмедовиќ е професионалец во својата професија, човек без дамка кој совесно ја вршеше функцијата директор на Здраствен дом - Скопје а тоа го докажува преку својата посветеност кон работата, пациентите и вработените во истата институција.

Од досега неразјаснети причини е сменет од функцијата и затоа бараме поддршка од сите што веруваат во него да се врати на истата. 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!