Парите за украсување (260,000 евра) на Скопје да се користат за бездомници

Парите за украсување (260,000 евра) на Скопје да се користат за бездомници

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Horizon Civitas started this petition to ГРАД СКОПЈЕ

Град Скопје потпиша договор со фирма за досега најскапото новогодишно украсување на градот, кое ќе чини околу 260 илјади евра со ДДВ. Преку ова петиција, бараме да се обнови договорот во начин што за украсување би се користеле само 60,000 евра, а останатите 200,000 евра да се ре-алоцираат за социјална помош за бездомници во Скопје, односно Центарот за социјална работа во Скопје.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!