Признать геноцид азербайджанцев в Ходжалы 25-26 февраля 1992 года

Петиция закрыта

Признать геноцид азербайджанцев в Ходжалы 25-26 февраля 1992 года

Эта петиция собрала 62 390 подписантов
Олег Кузнецов создал(а) эту петицию, адресованную Государственная Дума ФС РФ и

25 лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года боевики незаконного вооруженного формирования армянских сепаратистов Нагорного Карабаха "Арабо" под командованием гражданина Ливана Манвела Егизаряна при поддержке мятежников армянской национальности из числа военнослужащих 2-го батальона 366-го мотострелкового полка Объединенных вооруженных сил СНГ под командованием Сейрана Оганяна (в 2008-2016 гг. - министра обороны Республики Армения) атаковали азербайджанский город Ходжалы и совершили в нем массовое убийство мирных жителей. Приказ об этом отдал лично ныне действующий президент Республики Армения Серж Саргсян, в то время - "председателя комитета сил самообороны", т.е. начальник штаба всех незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха. 

В результате этого преступления транснационального армянского терроризма погибли (включая замёрзших в пути) 613 человек, из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 56 человек были убиты с особой жестокостью. 8 семей было уничтожено полностью. 487 человек, включая 76 детей, было ранено, 150 человек пропало без вести, 1275 человек побывало в заложниках, с мест постоянного проживания было изгнано 5379 человек.

Парламенты Мексики, Турции, Колумбии, Гватемалы, Перу, Иордании, Гондураса, Джибути признали преступление транснационального армянского терроризма в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа, парламенты Пакистана, Судана, Израиля, Чехии, а также Парламентская ассамблея Организации исламская конференция - преступлением против человечества.

Призываем депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации последовать примеру своих зарубежных коллег и признать преступления армянских террористов в азербайджанском городе Ходжалы 25-26 февраля 1992 года преступлением геноцида (преступлением против человечества).

######

25 years ago, on February 25-26, 1992, the militants of illegal armed groups of Armenian separatists of Nagorno-Karabakh "Arabo" under the command of a citizen of Lebanon, Manvel Egizaryan, with the support of the rebels of Armenian origin among the soldiers of the 2nd battalion of the 366-th motorized infantry regiment of the United armed forces of the CIS (Commonwealth of Independent States) under the command of Seyran Ohanyan (2008-2016 defense Minister of the Republic of Armenia) attacked the Azerbaijani town of Khojaly and committed mass murder of civilians. It was Serzh Sargsyan, the current president of the Republic of Armenia, then Chief of Staff of all illegal armed units in Nagorno Karabakh and then committee chairman of “self-defense forces” of separatists, who gave an order to commit an act of genocide in Khojaly.

As a result of the crimes committed by transnational Armenian terrorism 613 people (including those frozen on the way), including 63 children, 106 women and 70 old people. 56 people were killed with special cruelty. A total of 1,000 civilians became disabled in the onslaught. Eight families were completely annihilated, 130 children lost one parent, while 25 lost both parents. Some 1,275 innocent residents were taken hostage, while the fate of 150 people still remains unknown with their places of permanent residence were expelled 5379 people. 

The parliaments of Mexico, Turkey, Colombia, Guatemala, Peru, Jordan, Honduras and Djibouti have recognized the Khojaly genocide committed against Azerbaijanis by transnational Armenian terrorism. The parliaments of Pakistan, Sudan, Israel, the Czech Republic, as well as the Parliamentary Assembly of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) have recognized the Khojaly tragedy as a crime against humanity.

 We appeal to the deputies of Russia’s State Duma to follow their foreign colleagues and recognize the act of genocide committed by Armenian terrorists in the Azerbaijani town of Khojaly on 25-26 February 1992 as a crime against humanity.

######

25 il bundan əvvəl, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Dağlıq Qarabağ separatçılarının Livan vətəndaşı Manvel Yegizaryanın başcılıq etdiyi «Arabo» silahlı birləşməsinin yaraqlıları Seyran Ohanyanın (2008-2016-cı illərdə – Ermənistan Respublikasının müdafiə naziri) rəhbərliyi altında MDB Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayı 2-ci batalyonunun erməni millətindən olan qiyamçı hərbi qulluqçularının dəstəyi ilə  Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum etmiş və orada dinc sakinlərin kütləvi qırğınını törətmişlər. Bu barədə əmri  Ermənistanın hazırki prezidenti, o vaxt «özünümüdafiə qüvvələri komitəsinin sədri», yəni Dağlıq Qarabağdakı bütün qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin qərargah rəisi Serj Sarqsyan vermişdir.

Transmilli erməni terrorizminin bu  cinayəti nəticəsində  63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla ümumilikdə 613 nəfər (yolda donanlarla birgə) qətlə yetirildi, 56 nəfərin həyatına xüsusi amansızlıqla son qoyuldu. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 76-sı uşaq olmaqla, 487 nəfər yaralandı, 150 nəfər itkin düşdü, 1275 nəfər girovluqda oldu, 5379 nəfər daimi yaşayış yerlərindən qovuldu. 

Meksika, Türkiyə, Kolumbiya, Qvatemala, Peru, İordaniya, Honduras, Cibuti parlamentləri erməni transmilli terrorizminin Xocalıda törətdiyi cinayəti Azərbaycan xalqının soyqırımı kimi, Pakistan, Sudan, İsrail, Çexiya, İslam Konfransı Təşkilatının Parlament Assambleyası isə insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanımışdır.

Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Dövlət Dumasının deputatlarını öz əcnəbi həmkarlarının ardınca erməni terrorçularının 1992-ci il fevralın 25-26-da Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri cinayəti  soyqırımı cinayəti (insanlığa qarşı cinayət) kimi tanımağa çağırırıq.

Петиция закрыта

Эта петиция собрала 62 390 подписантов

Расскажите о петиции