Спрете миграционния пакт !

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 200.


Уважаеми г-н Панайотов,

Предстои финалното подписване на " Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration" - Глобалният пакт за миграция на ООН. Този пакт е опасен за нашата страна и бъдещето на нашите деца. Той взима под внимание само интересите на мигрантите и игнорира интересите на автохтонните жители, националния суверен и културната идентичност. Той представлява, под заблуждаваща обективност и добронамереност, единствено пропаганда за отворени граници и имиграция. В крайна сметка Пактът за миграция има за цел да премахне народния суверен и да осъществи “replacement Migration”, тоест подмяна на народа, като обявява миграцията за "човешко право", което ще важи за всеки, който по някакъв начин се намира в "затруднена ситуация" - осигуряване на прехраната, бедност, свръхнаселение и климатичните промени важат за ООН като такива. Това ще бъде разбрано като покана за стотици милиони изселници от всички страни да се отправят към Европа. Такава неконтролирана миграционна политика е заплаха за нашите интереси и сигурност. Нашата държава трябва да може да решава самостоятелно как да защитава границите си и кой може да имигрира при нас.  САЩ, Австралия и Унгария го отхвърлиха. Но Вие искате да го подпишете от наше име, от името на България. Ето го нашият отговор на никога незададения въпрос - ние отхвърляме и отказваме Пакта категорично! Ние Ви призоваваме в името на демокрацията да не подписвате Пакта на 11.12.2018 в Маракеш. Ние Ви молим, като представител на нацията, да изчакате, докато се получи отворен дебат и демократично запитване на народа относно този пакт.

Разчитаме на Вашия интегритет и демократична съвест.[/b]