В подкрепа на посланието на младите хора от Бургас до връстниците им в Хамбург

В подкрепа на посланието на младите хора от Бургас до връстниците им в Хамбург

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Stefan Ivanov started this petition

Ние, младите хора и децата на Бургас от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, бихме желали нашият съученик Стефан Иванов от XI “г” клас, който стана финалист и зае първо място в езиково ниво А2 на националния кръг на международната олимпиада по немски език IDO - Hamburg 2022, да стане наш посланик и да предаде нашето писмо на младежките организации в гр. Хамбург в периода 25.07.2022 г. – 05.08.2022 г., когато с други ученици от цял свят ще се състезава в последния финален международен кръг на олимпиадата.

Бихме желали да обменим опит в сферите на образованието, екологията, както и полезни практики в сферата на здравеопазването за превенция на физическото (соматично) и психичното здраве на децата и младите хора в подрастваща възраст, а именно:

1. Кои са обособените трайни и инцидентни (с по-ниска степен на разпространение) зависимости сред подрастващите в провинция Хамбург и какъв тип превенция се осъществява с цел тяхното преодоляване и лечение при нужда?

2. Какъв тип зрелостни изпити и колко на брой полагат учениците от област Хамбург в последния етап на тяхното образование в горна училищна възраст? Какъв процент от учениците се ориентират и полагат ДЗИ (матура) и какъв процент се ориентират към професионално образование без матура или дуално обучение след  IX или X клас?

3. Как се организират тържествата по повод на завършването на горна училищна степен, така наречените абитуриентски балове, къде и как празнуват своето завършване младите хора в Хамбург?

4. Каква е супервизията - организацията, изпълнението и контролът на разделното събиране на отпадъци в област Хамбург, как и къде се рециклират и в какви крайни продукти?

5. Как е организирано събирането и рециклирането на промишлени и други отпадъци предвид наличието на много складови бази на пристанището на град Хамбург?

6. Как се поддържа чистота на морската вода и на езерата около пристанищния град Хамбург? Има ли защитени екозони на територията на града и на провинцията?

7. Съществува ли проблем с популацията на чайки на територията на града, областта и мигрирането им към вътрешността на страната? Превърнала ли се е чайката в птица от градски тип или се среща предимно около брега на Северно море? Хранят ли се чайките с отпадъци от чували, кофи за смет или на самите сметища?  Налагало ли се е през годините да се регулира тяхната популация с оглед прекалено голямото им разпространение в града и превръщането им в доминантен представител на птичия род, който да застрашава разнообразието и съществуването на други представители на птиците?

Обръщаме се към всички деца и младежи в училищна възраст от други училища на територията на община Бургас, както и към всички граждани на град Бургас да подкрепят и подпишат нашето послание и възлагаме на нашия съученик Стефан Иванов да предаде нашето писмо заедно с подписката на представителна за град и провинция Хамбург младежка организация с цел да създадем трайни контакти, сътрудничество, размяна на опит и добри младежки практики.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!