Встановлення пам'ятника у Варшаві. Postawienie pomnika w Warszawie.

Встановлення пам'ятника у Варшаві. Postawienie pomnika w Warszawie.

Started
January 9, 2023
Signatures: 202Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Anna Shevchenko

 

Ми, громадяни України, дякуємо Вам за неоціненну допомогу у війні із загарбниками. Тільки зараз світ починає усвідомлювати небезпеку, що виходить від Росії. Спочатку Україна, а хто далі?... Путін не зупиниться, поки не відновить СРСР, після України буде Білорусь, Казахстан... Під загрозою не тільки пострадянські країни... Путін у своїй жадобі до влади не зупиниться ні перед чим. 

Російські тролі перевертають історію Другої Світової війни, це робиться навмисно, щоб внести розлад між нашими союзниками. Їм вигідно, щоб українських героїв вважали нацистами або вбивцями. Уся їхня інформаційна війна шаблонна: звинувачення в нацизмі всіх крім себе. 

Ми звертаємося до всіх розсудливих громадян, не піддавайтеся на російську пропаганду. Степан Бандера - герой України, який все життя боровся за її незалежність. Звинувачення його в причетності до Волинської різанини необґрунтовані. За свій патріотизм Степан був заарештований німецькою владою. З 1941 по вересень 1944 року перебував під арештом, зокрема відбував покарання в концтаборі Заксенгаузен. 

На знак протесту над спотворенням історії, паплюженням національних героїв і солідарності з українським народом, просимо підтримати нашу петицію щодо встановлення пам'ятника Степану Бандері у Варшаві навпроти собору Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. На місці де раніше стояв пам'ятник радянським окупантам!

 

My, obywatele Ukrainy, dziękujemy za nieocenioną pomoc w wojnie z najeźdźcami. Dopiero teraz świat zaczyna zdawać sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowi Rosja. Najpierw Ukraina, a kto następny...Putin nie spocznie dopóki nie przywróci ZSRR, po Ukrainie będzie Białoruś, Kazachstan...Nie tylko kraje postsowieckie są zagrożone...Putin w swojej żądzy władzy nie zatrzyma się przed niczym. 

Rosyjskie trolle przekręcają historię II wojny światowej, jest to robione celowo, aby wprowadzić niezgodę między naszymi sojusznikami. Korzystne jest dla nich to, że ukraińscy bohaterowie są postrzegani jako naziści lub mordercy. Cała ich wojna informacyjna ma formułę: oskarżanie wszystkich poza sobą o nazizm. 

Apelujemy do wszystkich rozsądnych obywateli, nie dajcie się nabrać na rosyjską propagandę. Stepan Bandera to bohater Ukrainy, który całe życie walczył o jej niepodległość. Oskarżenia o jego udział w masakrze wołyńskiej są bezpodstawne. Za swój patriotyzm Stepan został aresztowany przez władze niemieckie. Od 1941 do września 1944 r. był aresztowany, m.in. przebywał w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. 

Na znak protestu przeciwko wypaczaniu historii, bezczeszczeniu bohaterów narodowych i solidarności z narodem ukraińskim prosimy o poparcie naszej petycji w sprawie postawienia pomnika Stepana Bandery w Warszawie naprzeciwko Katedra Metropolitalna Św. Marii Magdaleny. W miejscu, gdzie kiedyś stał pomnik sowieckich okupantów!

 

Support now
Signatures: 202Next Goal: 500
Support now