Враќање на координатор Маја Јовиќ и прим.Др.Оливер Зафировски во Центарот за ЦФ- Козле

0 have signed. Let’s get to 500!Петиција за враќање на г-ѓа Маја Јовиќ на работно место координатор и прим.Др.Оливер Зафировски на позиција доктор/ раководител на Центарот за Цистична Фиброза при Институт за белодробни заболување кај децата Козле.


Болните со ЦФ имаат право на избор на независно лекување од страна на едуциран доктор пулмолог и имаат право на учество во европски проекти за унапредување на нивното здравје.Today: Здружение за Цистична Фиброза is counting on you

Здружение за Цистична Фиброза needs your help with “Враќање на координаторот Маја Јовиќ и прим.Др.Оливер Зафировски во Центарот за ЦФ- Козле”. Join Здружение за Цистична Фиброза and 331 supporters today.