Воведување на предмет во основното образование "ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА"

Воведување на предмет во основното образование "ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА"

236 have signed. Let’s get to 500!
Started
Petition to
Министерство за образование и наука на Република Македонија

Why this petition matters

Воведувајќи предмет Емоционална Интелигенција, овозможуваме на нашите деца од мали нозе да се сретнат со една материја со која ќе се соочуваат во текот на целиот живот, и ќе им обезбедиме начин полесно да пловат низ животот во секојдневната интеракција на секое поле. Предмет кој ќе им служи и знаењето стекнато од образовниот систем ќе им биде корисно без оглед на тоа во која насока од животот ќе одберат да се движат.

236 have signed. Let’s get to 500!