СТОП ЗА ЗАГАДУВАЊЕТО И ТРУЕЊЕТО НА НАРОДОТ!

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Ние, групата за борба против загадувањето, бараме под итна постапка:

- УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН ВО ОБЛАСТА НА СЛОБОДНИОТ УВОЗ НА ОТПАД И ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД од 2004 година

- УКИНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА ОТПАД во/од/низ државата

- УКИНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ИЗДАДЕНА ОД МЖСПП ЗА ПРЕРАБОТКА И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАДНО ЖЕЛЕЗО, ГУМИ, ПЛАСТИЧНА ФОЛИЈА, ОТПАДНИ АКУМУЛАТОРИ, МЕДИЦИНСКИ И ДРУГ ТОКСИЧЕН ОТПАД КОЈ Е ШТЕТЕН ПОД ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.