Petition Closed

Петиција за решавање на сите проблеми во Република Македонија

This petition had 29 supporters


Бидејќи со собраните потписи за колективна оставка на членовите на ДИК емпириски се докажа дека електронските петиции функционираат, ја креирам оваа One petition to rule them all! за конечно решавање на сите проблеми во Република Македонија.
Доколку ја сакаш татковината и имаш намера да придонесеш - потпиши се.
Во спротивно си предавник и општествено неодговорна личност!Today: Gjoko is counting on you

Gjoko Pargo needs your help with “Влада на Република Македонија: Петиција за решавање на сите проблеми во Република Македонија”. Join Gjoko and 28 supporters today.