Петиција за решавање на сите проблеми во Република Македонија

0 have signed. Let’s get to 100!


Бидејќи со собраните потписи за колективна оставка на членовите на ДИК емпириски се докажа дека електронските петиции функционираат, ја креирам оваа One petition to rule them all! за конечно решавање на сите проблеми во Република Македонија.
Доколку ја сакаш татковината и имаш намера да придонесеш - потпиши се.
Во спротивно си предавник и општествено неодговорна личност!Today: Gjoko is counting on you

Gjoko Pargo needs your help with “Влада на Република Македонија: Петиција за решавање на сите проблеми во Република Македонија”. Join Gjoko and 28 supporters today.