Azərbaycan "Dünyəvi dövlət" status itirir! \ АР лишается статуса "Светское государство"!

Azərbaycan "Dünyəvi dövlət" status itirir! \ АР лишается статуса "Светское государство"!

0 людей подписали. Следующая цель: 1 000
Когда эта петиция соберет 1 000 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!
Мубариз Алиев создал(а) эту петицию, адресованную Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinə \ Вице-Президенту АР

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə, gələn ilin sentyabr ayından etibarən, Azərbaycanın məktəb və universitetlərində İslam dini və digər dinlər haqqında İCBARİ dərs keçiriləcək. Bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Qazılar Şurası və Elmi-Dini Şurasının iclasında deyib.

Azərbaycan dünyəvi dövlət və bütün Qafqaz regionunda multikulturalizm mərkəzi statusunun daşıyıcısıdır. Bu qərar ise dövletin statusuna tamamilə ziddir. Bu qərarla razılaşaraq, biz teokratik dövlətlərlə bir sıraya dururuq. Teokratik dövlətlərin konstitusiyaları və qanunvericiliyi Qurana və şəriətə əsaslanaraq yazılmışdir. Azərbaycanın Konstitusiyası ise dünyəvi cəmiyyətin qaydalarına riayət edir. Buna görə də respublikanın məktəblərində və universitetlərində İslamın İCBARİ tədrisinə dair qərar respublikanın konstitusiyasına zidddir! Bundan əlavə, Azərbaycan çoxmillətli və çoxsaylı konfessional ölkədir. Çoxmillətli bir ölkənin məktəblərində dini dərsler necə tətbiq edilə bilinər? Unutmayaq ki, bir sinifdə üç-dörd millətdən olan və müxtəlif dinlərlə məxsus valideynlərin uşaqları təhsil alır. Bu qərar Azərbaycan cəmiyyətinin parçalanmasına və digər gözlənilməz nəticələrə səbəb ola bilər!

Bu səbəbdan, burada imza atan hər kəs, Azərbaycanın məktəb və universitetlərində İslam dini və digər dinlərin İCBARİ tədrisinə etiraz edir!

Решением Управления Мусульман Кавказа, со следующего сентября, разрешено ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение Ислама и других религий в школах и вузах Азербайджана. Об этом, на заседании Совета Казиев и Научно-религиозного совета Управления Мусульман Кавказа, заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Данное решение полностью противоречит статусу страны, которая объявлено как светское государство и центр мультикультурализма во всем кавказском регионе. Согласившись с таким решением, мы можем встать в один ряд с теократическими государствами, в конституциях которых записано, что их законодательство основано на Исламе и шариате, соответственно преподавание Ислама обязательно. Конституции Азербайджана придерживается правил светского общества, по этому, решение об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ преподавании курсов по изучению Ислама в школах и вузах республики, противоречит конституции республики! Кроме того, Азербайджан многонациональная и много-конфессиональная страна. Как можно вводить обязательные религиозные уроки в школах многонациональной страны? В этих школах учатся дети родителей трех-четырех национальностей с разной религией. Данное решение может привести к расколу азербайджанского общества и другим непредсказуемым последствиям!

По этому, все здесь подписавшиеся, категорически против ОБЯЗАТЕЛЬНОГО изучения Ислама и других религий в школах и вузах Азербайджана!

 

0 людей подписали. Следующая цель: 1 000
Когда эта петиция соберет 1 000 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!