Pétition fermée

За незабавно отстраняване от длъжност на Сотир Цацаров

Cette pétition avait 1 107 signataires


Ние, долуподписаните български граждани, на основание чл.129. ал2. т5. от Конституцията на Република България, по повод образувано производство по чл7. ал.7 от Правилника за работа на Инспектората към Висшият Съдебен Съвет  срещу Главният прокурор, по сигнал на ГД ”БОЕЦ” заради случая "ЦУМ-Гейт", с настоящата Подписка изискваме НЕЗАБАВНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ на Сотир Стефанов Цацаров със следните аргументи и основания:

  • Да се осигури възможност за извършване на цялостна и задълбочена проверка, без да се влияе на хода на производството;
  • Да не се оказва натиск на свидетели и служителите провеждащи проверката;
  • Да не се допусне укриване на документи и материали, които имат отношение към образуваното производство;
  • Тежки нарушения и системно неизпълнение на служебните задължения от страна на Сотир Цацаров;
  • Накърняване престижа и уронване авторитета на съдебната власт и ръководената от него институция;
  • Сриване на общественото доверието в съдебната система;
  • Липсата на резултати в борбата с корупцията. Няма нито едно повдигнато обвинение за корупция по високите етажи на властта за петте години на Цацаров начело на Прокуратурата;
  • Направените разкрития и публично огласените факти по скандалите Яневагейт, Дончевгей, СМСгейт и КТБ уличаващи главният прокурор в тежки престъплени от общ характер.

Гражданско движение БОЕЦ - "България Обединена с Една Цел"Биволъ compte sur vous aujourd'hui

Биволъ a besoin de votre aide pour sa pétition “Висш Съдебен Съвет: За незабавно отстраняване от длъжност на Сотир Цацаров”. Rejoignez Биволъ et 1 106 signataires.