Zastavme likvidaci sdružení Memorial! Поможем остановить ликвидацию общества «Мемориал»*!

Zastavme likvidaci sdružení Memorial! Поможем остановить ликвидацию общества «Мемориал»*!

0 людей подписали. Следующая цель: 1 000
Когда эта петиция соберет 1 000 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!
Memorial Czechia создал(а) эту петицию, адресованную Верховный Суд Российской Федерации и

(текст на русском ниже)

Prohlášení českých organizací a občanů
Česká republika, 12. 11. 2021

 

Jsme zaskočeni a rozhořčeni žádostí ruské generální a moskevské prokuratury zrušit Lidskoprávní centrum Memorial a také sesterský Mezinárodní Memorial, který se věnuje osvětě a zkoumání sovětských represí. Apelujeme na ruský Nejvyšší a Moskevský městský soud, které mají o žádostech rozhodnout 23. a 25. listopadu, aby je opravdu nezávisle posoudily.

Sdružení Memorial je sítí mnoha organizací, které se již od konce 80. let věnují vyrovnávání se s totalitní sovětskou minulostí a také ochraně lidských práv v současnosti. Byl to právě Memorial, kdo postupně za více než 30 let své činnosti zveřejnil jména více než tří milionů nevinných obětí sovětských represí (mezi nimiž jsou i tisíce Čechů), z dříve uzavřených archivů získal podrobnosti o podobě sovětského státního teroru, Gulagu, poprav i útlaku sovětských disidentů v pozdějších letech.

Memorial se v posledních letech věnoval také důležité osvětové činnosti, připomínal potřebu otevřeně se postavit k represivní minulosti své země, organizoval celoruské vzdělávací programy, inicioval projekt Poslední adresa (připomínající tabulkami domy, kde žili popravení), připomínal odkaz těch, kdo protestovali v roce 1968 proti sovětské invazi do Československa, vydal stovky skvělých publikací a hlavně byl vždy otevřen spolupráci a pomoci (nejen) českým kolegům.

Díky práci lidskoprávního centra Memorial pak známe jména politických vězňů v dnešním Rusku, víme o porušování základních lidských práv v ruských věznicích, na Kavkaze i v dalších regionech, o ekologických problémech a dalších důležitých tématech.

Možná právě všechno to se stalo pravým důvodem, proč se ruský stát prostřednictví generální prokuratury nyní rozhodl Memorial zlikvidovat. Jedná se o vyvrcholení několikaletého tlaku a předzvěstí tohoto kroku byl útok prokremelských aktivistů na diváky filmu „Občan Jones“ před měsícem v Memorialu, kdy policie místo útočníků zadržela diváky a úřady poté nařídily hloubkovou kontrolu sdružení.

Stát tak ale nelikviduje „zahraniční agenty“, jak se tvrdí v oficiálním prohlášení prokuratury. Likviduje naopak ruské vlastence v tom nejlepším smyslu slova. Vlastence, kterým jde o vyrovnání se s vlastní minulostí, o očištění dějin od politizace, o dobré vztahy s jinými zeměmi a především o čest celé ruské společnosti. Tím, že současný Putinův režim likviduje tento hlas ruského svědomí, vydává se do stále větší izolace.

Memorial Česká republika

Gulag.cz

Post Bellum / Paměť národa

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

Člověk v tísni

Občanský institut

Muzeum paměti XX. století

Post Bellum SK

____

Публичное обращение чешских общественных организаций и граждан
Чешская Республика, 12. 11. 2021

 

Мы удивлены и возмущены просьбой Генпрокуратуры и прокуратурой города Москвы ликвидировать Правозащитного центра «Мемориал» и дружественную ему организацию «Международный Мемориал», которые занимаются историей политических репрессий и защитой прав человека. Мы обращаемся к российским судам — Верховному суду и Московскому городскому суду — с просьбой о непредвзятом рассмотрении этого вопроса. Судебные заседания намечены на 23 и 25 ноября.

«Мемориал»* с конца 1980-х гг. занимается исследованием советского тоталитарного режима и защищает права человека. Именно «Мемориалу»* мы обязаны тем, что нам известны имена более трех миллионов невинных жертв советских репрессий (включая тысячи чехов); за более чем 30 лет своей деятельности «Мемориал»* собрал в архивах подробную информацию о видах советского государственного террора, о ГУЛАГе, репрессиях против советских диссидентов.

Помимо постоянного напоминания о необходимости открыто осудить репрессии прошлого, «Мемориал»* в последние годы организовывал всероссийские образовательные программы, инициировал проект «Последний адрес», рассказывал о наследии тех, кто в 1968 году протестовал против советского вторжения в Чехословакию, издавал сотни выдающихся публикаций и, конечно, всегда был готов помочь любому, кто обращался к ним за содействием.

Благодаря работе правозащитного центра «Мемориал»* мы знаем имена политических заключенных в современной России, о нарушениях основных прав человека в российских тюрьмах, на Кавказе и в других регионах, равно как и о прочих важных темах.

Возможно, все это и стало именно той причиной, по которой российское государство руками Генпрокуратуры решило ликвидировать «Мемориал»*. Иск Генерального прокурора РФ Игоря Краснова о ликвидации стал кульминацией давления на «Мемориал»*, которое в последние годы постоянно усиливалось. Предвестником этого стало нападение на офис «Мемориала»* во время показа фильма «Гарет Джонс», когда полиция задержала не нападавших, а оказавшихся в зале зрителей и сотрудников офиса.

Однако этими действиями государство ликвидирует вовсе не так называемых «иностранных агентов» — напротив, оно уничтожает патриотов России в лучшем смысле этого слова. Патриотов, которые хотят помочь своей стране уйти от политизации истории, понять и осознать трагедии советского прошлого, сохранить историческую память, наладить отношения с другими странами и сохранить доброе имя российского общества. Пытаясь заставить замолчать этот голос российской совести, нынешний российский режим загоняет страну во все большую изоляцию.

 

* внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»

Мемориал Чешская Республика

Gulag.cz

Post Bellum / Paměť národa

Ассоциация по международным вопросам (AMO)

Аналитический центр «Европейские ценности»

Гражданский институт

Музей памяти 20 века

Post Bellum SK / ПостБеллум Словакия

0 людей подписали. Следующая цель: 1 000
Когда эта петиция соберет 1 000 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!