Спрете църквата да разпространява коронавируса

0 have signed. Let’s get to 500!


Коронавирус в България: задава се опасен Великден

Въпреки извънредното положение в страната и изявленията за все по-твърди мерки, които да ограничат струпванията на хора, особено в закрити помещения, църквите продължават да провеждат литургии. Десетки хора без никакви мерки за изолация и защита от зараза присъстват на служби, литургии и чествания в последните дни.

От МВР обясниха пред "Сега", че към момента нямат правомощията да се намесят, тъй като в заповедта със забраните не са упоменати литургии и богослужения.

Всички храмове ще останат отворени и ще се извършват служения, а на "всеки желаещ да пристъпи към Свето причастие с Тялото и Кръвта Христови да не му бъдат отказвани под предлог страх от заразяване с коронавирус".

Очаква се пика на коронавируса да бъде около Великден.

С настоящата петиция искаме всички храмове да останат затворени и да не се провеждат богослужения, тъй като те със сигурност ще допринесат за масово разпространение на вируса в страна, която до този момент го контролира доста.

-----------------------------------------------------------

Coronavirus in Bulgaria: a dangerous Easter is coming

In spite of the state of emergency in the country and statements about ever-tougher measures to curb clusters of people, especially indoors, churches continue to hold liturgies. Dozens of people without any measures of isolation and contagion have attended services, liturgies and celebrations in the last days.

The Interior Ministry explained to Sega that at the moment they have no authority to interfere, since the prohibition order did not mention liturgies and services.

All temples will remain open and ministries will be performed, and "anyone wishing to take Holy Communion with the Body and Blood of Christ should not be denied the pretext of fear of being infected with a coronavirus."

The coronavirus peak is expected to be around Easter.

By this petition we ask that all temples remain closed, and no public services are held, as this will surely contribute to a massive spread of the virus in a country which, until now, has it quite well under control.