Подписка

Подписка

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Zornitsa Atanasova started this petition to БОКЦИ

Родителите от Българско училище "Азбука" настояват за:

  1. Възвръщане на надвзетите такси за обучени за 2018/2019 и 2019/2020 учебна година;

  2. Смяна на всички членове на УС и всички членове на БОКЦИ;

  3. Ревизия на финансите на БОКЦИ за последните шест години;

  4. Да бъде оповестено пред всички родители състоянието на банковата сметка;

  5. Публично извинение към всички учители и родители.
0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!