Petition Closed

Стоп за рударскиот комплекс Казандол!

This petition had 40 supporters


Сите знајте шо е проблемот. Сакат да ни отворат рудник во Казандол и од там нанаки, ништо убаво не може да се десе. За жал, тие шо не сте тука во нидеља, не мојште да гласте, ваа е шанса да дајте поддршка на референдумот. Ваа петиција може ќе нема правно дејство, ама секоа поддршка е битна, од Канада до Австралија.Today: Aleksandar is counting on you

Aleksandar Danailov needs your help with “Богданчајне од дијаспорта : Стоп за рударскиот комплекс Казандол!”. Join Aleksandar and 39 supporters today.