Petition Closed

Паскорыць рэалізацыю Дамовы аб малым памежным руху з Рэспублікай Польшча

This petition had 3,540 supporters


По-русски ниже:

Запланаванае і абвешчанае ўвядзенне малога памежнага руху прадугледжвае для грамадзян Беларусі і Польшчы, што пражываюць у трыццаці кіламетрах ад супольнай мяжы, магчымасць перасякаць яе паводле адмысловай Карты жыхара памежнай зоны. Карта выдаецца на працяглы тэрмін і каштуе каля 20 еўра. Паводле ацэнак экспертаў такой магчымасцю змаглі б карыстацца каля 1 мільёна 200 тысяч жыхароў Брэсцкай і Гродзенскай абласцей і каля 700 тысяч жыхароў Падляшскага і Люблінскага ваяводстваў у Польшчы.

Да памежных тэрыторый (30 кіламетраў ад мяжы) паводле дамовы належаць 89 беларускіх адміністратыўных адзінак і 93 польскія. Удзельнікі малога памежнага руху змогуць атрымаць спецыяльныя дазволы на перасячэнне мяжы тэрмінам на 2 гады, якія можна будзе працягнуць на 5 год.
Грамадзянам, якія пражываюць на прымежнай тэрыторыі як мінімум тры гады, неабходныя дакументы будзе афармляць гродзенскае консульства РП. Дазвол каштуе 20 еўра і прадугледжвае шматразовае перасячэнне мяжы і знаходжанне ў 30-кіламетровай тэрыторыі Польшчы да 90 дзён на працягу 6 месяцаў. Дзеці да 18 год, інваліды і пенсіянеры змогуць атрымаць дазвол бясплатна. 
Беларуска-польскае пагадненне аб малым памежным руху – першая дамова такога кшталту, падпісаная Беларуссю з краінай Еўрасаюза.
У выніку адкрыцця малога памежнага руху актывізуецца эканамічная супраца, ажывяцца кантакты лякальных уладаў і стануць цясьнейшымі сямейныя сувязі грамадзянаў, што жывуць паабапал двух бакоў мяжы.

Польскі бок выступіў з прапановай пагаднення аб МПР з Беларуссю ў лютым 2008 года. 12 лютага 2010 года дамову аб гэтым падпісалі міністры замежных спраў Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Польшча – Сяргей Мартынаў і Радаслаў Сікорскі. Абедзве палаты Сейму Рэспублікі Польшча ратыфікавалі беларуска-польскую дамову аб МПР 20 мая 2010 года. 22 чэрвеня 2010 пад дамовай паставілі свае подпісы спікер польскага Сейма і выконваючы абавязкі прэзідэнта Браніслаў Камароўскі.
 Палата Прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь ратыфікавала міжурадавую дамову з Рэспублікай Польшча 11 лістапада 2010 года, а 17 лістапада 2010 года яго зацвердзіў Савет Рэспублікі. Прэзідэнт Беларусі падпісаў Закон РБ № 201-3 "Аб ратыфікацыі Дамовы паміж Урадам Рэспублікі Беларусі і ўрадам Рэспублікі Польшча аб правілах прымежнага руху" 1 снежня 2010 года. 
Згодна з афіцыйнымі крыніцамі Беларусь планавала запуск дамовы ў другой палове 2011 года, аднак прайшло ўжо болей за два гады з часу прыняцця закона, а беларускі ўрад да гэтага часу не прыступіў да рэалізацыі Дамовы аб МПР з Рэспублікай Польшчай. Пры гэтым ужо з 1 лютага 2012 года ўступіла ў сілу дамова аб МПР паміж Беларуссю і Латвіяй, а ў хуткім часе плануецца рэалізацыя падобнай дамовы з Літвой, нягледзячы на больш познія тэрміны пачатку перамоваў з гэтымі краінамі па ўвядзенню механізма МПР.
Беларускія ўлады неаднаразова падкрэслівалі палітычных характар зацягвання пытання аб увядзенне ў дзеянне дамовы аб МПР, звязаны з складанымі польска-беларускімі міждзяржаўнымі адносінамі.  

 

--

Мы глубоко обеспокоены затягиванием белорусским правительством реализации Соглашения о малом приграничном движении с Республикой Польшей. Соглашение затрагивает интересы более миллиона белорусских граждан, проживающих на приграничной белорусско-польской территории.
Польская сторона выступила с предложением соглашения о местном приграничном движении (далее-МПД) с Беларусью в феврале 2008 года. 12 февраля 2010 года соглашение об этом подписали министры иностранных дел Республики Беларусь и Республики Польша. Обе палаты Сейма Республики Польша ратифицировали белорусско-польский договор о МПД 20 мая 2010 года. 22 июня 2010 под договором поставили свои подписи спикер польского Сейма и исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский.
Палата Представителей Республики Беларусь ратифицировала межправительственное соглашение с Республикой Польша 11 ноября 2010 года, а 17 ноября 2010 года его утвердил Совет Республики. Президент Беларуси подписал Закон РБ № 201-3 "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о правилах приграничного движения" 1 декабря 2010 года.
Согласно официальным источниками Беларусь планировала запуск договора во второй половине 2011 года, однако прошло уже двух лет со времени принятия закона, а белорусское правительство до сих пор не приступил к реализации Договора о МПД с Республикой Польшей. При этом уже с 1 февраля 2012 года вступило в силу соглашение о МПД между Беларусью и Латвией, а в скором времени планируется реализация подобного договора с Литвой, несмотря на более поздние сроки начала переговоров с этими странами по введению механизма МПР.
Стоит отметить, что в результате открытия МПД с Польшей активизируется экономическое сотрудничество между белорусскими и польскими регионами, оживятся контакты местных властей, станут более тесные семейные связи граждан обоих государств. МПР благоприятно скажется на увеличении доходов приграничных регионов, наполняемости доходной части местных бюджетов, развитии туризма, модернизации и использовании белорусской инфраструктуры.
Просим оказать содействие ускорению реализации Соглашения о малом пограничном движении с Республикой Польша, в том числе передачи польскому правительству ноты о готовности белорусской стороны к введению в действие Договора о МПД.Today: Дзмітрый is counting on you

Дзмітрый Кухлей needs your help with “Андрэю Кабякову: Паскорыць рэалізацыю Дамовы аб малым памежным руху з Рэспублікай Польшча”. Join Дзмітрый and 3,539 supporters today.