Υπογράψτε το μανιφέστο

Υπογράψτε το μανιφέστο

35,474 have signed. Let’s get to 50,000!
Started
Petition to
European Commission and

Why this petition matters

Started by Shadow Game

NL / EN / DE / FR / IT / HR / SU / PL / EL / AR

Μαζί με τα παιδιά από το Shadow Game συντάξαμε το μανιφέστο «Προστατεύστε τα παιδιά εν κινήσει», με τέσσερις συστάσεις προς εθνικούς και ευρωπαίους πολιτικούς με στόχο την καλύτερη προστασία των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων.

 
Εάν ένα παιδί αναγκάζεται να καταφύγει σε άλλη χώρα, το παιδί πρέπει εκεί να προστατευθεί και να βοηθηθεί.

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 22 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στα χαρτιά, οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο σε μια ασφαλή χώρα. Αλλά για να φτάσουν εκεί, πρέπει να κάνουν ένα επικίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι ακόμη πιο επικίνδυνο για τα παιδιά. Αν φύγουν μόνα τους, δεν υπάρχει κανείς να τα προστατεύσει από την εμπορία ανθρώπων και το έγκλημα.

Όμως αντιμετωπίζουν πολλά ακόμη προβλήματα στον δρόμο τους.  Ορισμένες χώρες μέσω των οποίων ταξιδεύουν αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως ενήλικες. Αν τα παιδιά ζητήσουν βοήθεια, συχνά πρέπει να περιμένουν πολύ. Μερικές φορές μάλιστα επαναπροωθούνται από κάποιες χώρες με τη βία πίσω εκεί από όπου ήρθαν. Και όταν τα παιδιά φτάσουν σε μια ασφαλή χώρα, τότε λαμβάνουν συχνά ελάχιστη φροντίδα για τα ψυχολογικά τραύματά τους και ελάχιστη υποστήριξη για να προσαρμοστούν στη νέα τους χώρα.

Κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά εν κινήσει. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν! 
 

Πιστεύουμε ότι:

  • Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άσυλο με ασφαλή τρόπο.
  • Τα παιδιά που φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ιταλίας ή Ελλάδας πρέπει να μεταφέρονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης ώστε να μη χρειαστεί να συνεχίσουν μόνα τους το επικίνδυνο ταξίδι.
  • Δεν πρέπει να ασκείται βία κατά των παιδιών στα σύνορα της Ευρώπης.
  • Η διαδικασία ασύλου πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για παιδιά. Θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών τραυμάτων. Επίσης, η διαδικασία οικογενειακής επανένωσης θα πρέπει να επιταχυνθεί.
35,474 have signed. Let’s get to 50,000!