Confirmed victory

ΝΑ ΜΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

This petition made change with 327 supporters!


Την 1η Μαρτίου 2013 ο Υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος υπογράφει την κατάργηση του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, το οποίο έπειτα από 12 έτη δυναμικής παρουσίας κατάφερε να αγγίξει ένα μάξιμουμ επιδόσεων, εντυπωσιακό όχι μόνο για τα ΤΕΙ, αλλά ακόμα και για τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα. Σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει στα κριτήρια του σχεδίου Αθηνά που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις άλλων καταργήσεων τα οποία παρουσιάζουμε και αντικρούουμε:

Ελάχιστη «κρίσιμη μάζα» φοιτητικού πληθυσμού.
- Το τμήμα μας μετρά σήμερα 689 ενεργούς φοιτητές (στοιχεία του "Αθηνά". Εγγεγραμμένοι είναι πάνω από 800. Δέχεται κάθε χρόνο πολύ περισσότερους φοιτητές από οποιοδήποτε άλλο Τμήμα μουσικών σπουδών των ΑΕΙ (χαρακτηριστικά 185 φοιτητές το 2012 έναντι 40 του μουσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

Ελάχιστος αριθμός ΔΕΠ/ΕΠ
-Το τμήμα μας έχει 6 μέλη ΕΠ και 4 μέλη ΕΡΔΙΠ (εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό), όλοι με βιογραφικά αξιώσεων. Αντίθετα υπάρχουν τμήματα με λιγότερους μόνιμους καθηγητές που μένουν ανέπαφα από το σχέδιο Αθηνά.

Θεραπεία αδικαιολόγητης διασποράς/ επιστημονικής απομόνωσης Τμημάτων και ΑΕΙ.
-Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματός μας, παρά τη μοναδικότητά του, αποτελεί πρωτοποριακό πεδίο ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες με τις οποίες συνδιαλέγεται σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο. Το τμήμα έχει πλούσιο έργο σε εκδηλώσεις, συνέδρια, εκδόσεις, σε συνεργασία με επιφανείς ακαδημαϊκούς και μουσικούς.

Εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού επιπέδου ορισμένων επί μέρους Τμημάτων.
-Σχετικά με το επίπεδο των σπουδαστών: η βάση εισαγωγής των εισακτέων ήταν πάντα πάνω από το 10 (με ελάχιστες μικρές αποκλίσεις - η βάση εισαγωγής το 2012 είναι η 3η καλύτερη στα ΑΕΙ μουσικών σπουδών, ξεπερνώντας ακόμη και Πανεπιστημιακά τμήματα όπως της Αθήνας!), έχει υψηλό ποσοστό πρώτης, δεύτερης και τρίτης προτίμησης στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών (συνολικά 170 για το 2012), καθώς και υψηλό ποσοστό υποψηφίων που δηλώνουν το Τμήμα (3044 για το 2012).
-Σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών: είναι μοναδικό και πρωτότυπο στο είδος του, αφού εντάσσει στο ακαδημαϊκό πλαίσιο ένα σύστημα γνώσεων «προφορικών», που αφορούν στο αντικείμενο της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Έχει δεχτεί έκτοτε 2 αναμορφώσεις, με προσαρμογή στις επιστημονικές και επαγγελματικές εξελίξεις ενώ έχει πολλάκις παρουσιαστεί σε διεθνή φόρα με πολύ θετική ανταπόκριση.
-Σχετικά με το επίπεδο των καθηγητών: όλοι έχουν βιογραφικά αξιώσεων και οι εκλογές-κρίσεις αυτών μέχρι τώρα γίνονταν αποκλειστικά από Πανεπιστημιακούς.

Αποφοιτήσαντες ανά έτος & απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο
-Το ποσοστό των αποφοίτων του τμήματος μέχρι τώρα είναι ενδεικτικό της ποιότητας των σπουδών και των απαιτήσεων του επιστημονικού προσωπικού από τους σπουδαστές.
-Οι απόφοιτοί του δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, την διαχείριση πολιτισμού, τον καλλιτεχνικό χώρο κλπ. Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα με το 119/19-5-03 Προεδρικό Διάταγμα. Το ποσοστό απορρόφησής τους μέχρι τώρα είναι ανάμεσα στα υψηλότερα και δείχνει την αποτελεσματική σύνδεση του επιστημονικού πεδίου του τμήματος με την αγορά εργασίας.

Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία
-Το τμήμα πρωτοστατεί σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την περιοχή της Ηπείρου και παράγει πλούσιο πολιτισμικό έργο (εκδόσεις, συνέδρια, συναυλίες), που φέρνει στο προσκήνιο τις ιδιαιτερότητες των τοπικών πολιτισμικών εκφράσεων όπως και αυτές της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.

Η συμφωνία με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και η οικονομικό- κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
-Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός μας είναι το λιγότερο δαπανηρό σε σύγκριση με παρεμφερή προγράμματα σπουδών. Η διάρθρωση και ανάπτυξη μιας κοινωνίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε οικονομικούς δείκτες. Το επιστημονικό αντικείμενο του τμήματός μας ανήκει στις ανθρωπιστικές επιστήμες οι οποίες είναι αναπόσπαστο και αναγκαίο κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καταλυτικός είναι ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του συστήματος αξιών κάθε κοινωνίας. Η υποβάθμιση αυτών των επιστημών είναι αδιανόητη.

Κύριο αίτημά μας είναι η διατήρηση του επιστημονικού αντικειμένου του τμήματός μας. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ. Αρνούμαστε την ακύρωση του Προγράμματος σπουδών του και την αμήχανη ενσωμάτωση του προσωπικού του σε αλλότριο Τμήμα, όπου είναι δυσδιάκριτο ποια γνωστικά αντικείμενα προορίζεται να υπηρετήσει.
Τμήμα Παραδοσιακής και Λαικής μουσικής.Today: Aris is counting on you

Aris Bezas needs your help with “Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής: ΝΑ ΜΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ”. Join Aris and 326 supporters today.